Zoeken

Marokko wil dienstverlening voor wereld-Marokkanen verbeteren (video)

22 december 2020 - 17:40 - Marokkanen in het buitenland

©

Hoewel in het buitenland wonende Marokkanen de mogelijkheid hebben om klachten in te dienen over de ambtelijke diensten van Marokko, komt er vanuit de Marokkaanse overheid zelden een bevredigend antwoord. Om hier verandering in te brengen heeft de onderminister voor Marokkanen die in het buitenland wonen, Nezha El Ouafi, samen met de Nationale Ombudsman een memorandum ondertekend om de dienstverlening te verbeteren.

Het ministerie van El Ouafi wil in de toekomst kwaliteitsdiensten gaan aanbieden die voldoen aan de eisen van Marokkanen die in het buitenland wonen. De onderminister sprak dit voornemen uit tijdens de ondertekeningsceremonie van het memorandum, waar ook de Nationale Ombudsman bij aanwezig was, meldt persbureau MAP.

El Ouafi gaf aan dat haar ministerie door de samenwerking met de ombudsman gebruik wil maken van zijn ervaring op het gebied van de automatisering van het klachtensysteem en het oplossen van administratieve conflicten tussen het ambtelijke apparaat van Marokko en dat van de landen waar de wereld-Marokkanen wonen. Het is de bedoeling dat er beter wordt samengewerkt tussen de Marokkaanse diensten onderling en dat de samenwerking met buitenlandse diensten ook wordt verbeterd.

De Nationale Ombudsman van Marokko, Mohamed Benalilou, zegt dat de ondertekening van het memorandum moet leiden tot een doeltreffende dienstverlening aan Marokkanen die in het buitenland wonen.

Naast een verbeterde dienstverlening en klachtenafhandeling, is de bedoeling van het memorandum ook om de toegang tot de administratieve diensten makkelijker te maken voor Marokkanen die buiten Marokko wonen. Ook moet het makkelijker worden om klachten in te dienen en moet de toegang tot de diensten van de Nationale Ombudsman eenvoudiger worden.

Bladna.nl

Bladna.nl - 2024 - Contact - Over Bladna.nl - Privacybeleid - Ons team