Zoeken

Marokko: regeringsraad keurt cannabiswet goed

13 maart 2021 - 14:40 - Marokko

©

Na tweemaal een beslissing over het wetsontwerp 13-21 over het legale gebruik van cannabis te hebben uitgesteld, keurde de regeringsraad het uiteindelijk goed op donderdag 11 maart in Rabat. Het zeer omstreden wetsvoorstel zal binnenkort aan het Parlement worden voorgelegd.

De tekst, die voor de 3de keer op rij wordt behandeld, beoogt de legalisering van de teelt van cannabis voor therapeutische doeleinden. Het voorziet ook in de oprichting van een nationaal agentschap dat exclusief verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van het overheidsbeleid voor de teelt van Indische hennep, de verwerking ervan, het in de handel brengen, de uitvoer of de invoer ervan voor medische, farmaceutische of industriële doeleinden.

Volgens de wetstekst zal de structuur de enige gesprekspartner zijn van internationale organisaties en een raad van bestuur hebben waarin alle betrokken diensten en departementen vertegenwoordigd zijn. Zij zal niet alleen vergunningen moeten afleveren, maar ook inspecties uitvoeren en maatregelen treffen tegen degenen die de (toekomstige) wetgeving overtreden.

Het wetsontwerp was lang een bron van onenigheid en conflict en heeft geleid tot grote spanningen onder leden van de Partij voor Rechtvaardigheid en Ontwikkeling (PJD). De voormalige regeringsleider, Abdelilah Benkirane, dreigde met aftreden als het wetsvoorstel door de partijleden zou worden aangenomen. In de komende dagen zal aan het parlement worden gevraagd om het wetsvoorstel goed te keuren.

Bladna.nl

Bladna.nl - 2023 - Contact - Over Bladna.nl - Privacybeleid - Ons team