Zoeken

Marokko riskeert rechtszaak van 400 miljoen euro te verliezen

8 november 2022 - 21:00 - Economie

©

De vastgoedonderneming Marina d’Or en de Marokkaanse staat hebben een arbitrageovereenkomst gesloten in hun geschil over onroerende investeringen in het koninkrijk. Daarin eist het Spaanse bedrijf meer dan 400 miljoen euro van Marokko.

Na jaren van vruchteloze onderhandelingen met Marokko heeft het vastgoedbedrijf in juni een verzoek tot arbitrage ingediend bij het Internationaal Centrum voor de beslechting van investeringsgeschillen (ICSID) van de Wereldbank. Voor de verloren investeringen in vastgoedprojecten zoals de nieuwe stad Tamesna bij Rabat en "La Perle de Tanger", eist Marina d’Or 407 miljoen euro.

Lees ook: Spaans bedrijf eist 407 miljoen euro van Marokko

Beide partijen hebben elk een bemiddelaar benoemd en naar verwachting zal een derde neutrale bemiddelaar het arbitragehof oprichten dat het geschil zal onderzoeken en zal beslissen of Marina d’Or moet worden gecompenseerd voor de verloren vastgoedinvesteringen.

De instelling in Washington heeft de zaak aanvaard en Marokko gevraagd voor eind oktober een bemiddelaar te benoemen. Rabat koos de Italiaanse Attila Tanzi. Beide partijen moeten nu een akkoord vinden voor een derde bemiddelaar, die als voorzitter van het arbitragehof zal optreden. Lukt dat niet dan is het aan het Internationaal Hof van Arbitrage om deze bemiddelaar te kiezen. De eerste zitting kan dan binnen maximaal 60 dagen plaatsvinden.

Lees ook: Marokko wint strijd tegen de Scholz-groep

Bij die zitting zullen beide partijen hun vorderingen en de procedureregels uiteenzetten en duidelijk maken hoe zij verder te werk gaan. Tijdens de zitting worden de pleidooien gehouden, wordt het bewijsmateriaal onderzocht en verschijnen er getuigen en deskundigen. Het vonnis is bindend voor beide partijen.

Bladna.nl

Bladna.nl - 2023 - Contact - Over Bladna.nl - Privacybeleid - Ons team