Zoeken

Helft Marokkanen vindt dat vrouwen niet moeten werken

21 augustus 2022 - 09:00 - Marokko

©

Ondanks de recente inspanningen van Marokko om vrouwen beter te integreren op de arbeidsmarkt, kampt het koninkrijk nog steeds met gendergebonden problemen: 41% van de Marokkaanse mannen is tegen het recht van vrouwen om te werken.

Dit is één van de resultaten van een recent onderzoek van Sunergia, waaruit blijkt dat Marokkaanse vrouwen nog steeds ondervertegenwoordigd zijn op de arbeidsmarkt. Tijdens de studie, die werd uitgevoerd op een steekproef van meer dan 1000 deelnemers, verklaarde meer dan de helft van de mannelijke deelnemers dat ze het recht van vrouwen op een gelijke toegang tot de arbeidsmarkt niet ondersteunen.

Lees ook: Marokkaanse vrouwen besteden vier uur per dag aan huishouden

Van de ondervraagden was 81% van de vrouwen voorstander van vrouwenarbeid. Maar 41% van de mannen is tegen, samen met 16% van de vrouwen. De leeftijdsgroep 55-64 jaar, is met 82% het meest voor de toegang van vrouwen tot werk. De jongere generatie komt op de tweede plaats, 68% van de deelnemers tussen 18 en 24 is van mening dat vrouwen een gelijke toegang tot de arbeidsmarkt moeten hebben.

Uitgesplitst naar geografische spreiding verklaart 71% van de respondenten in stedelijk gebeid, voorstander te zijn van het recht van vrouwen om te werken, tegen slechts 58% van de respondenten op het platteland. De werkloosheid onder vrouwen in plattelandsgebieden kan oplopen tot 50%, tegen 35% onder mannen.

Lees ook: Ruim helft Marokkaanse vrouwen slachtoffer van geweld

Deze cijfers worden bevestigd door de Wereldbank, die onlangs meldde dat de arbeidsparticipatie van vrouwen in Marokko tot de laagste ter wereld behoort en zelfs gedaald is tegenover twee decennia geleden. Marokko staat op 180ᵉ van de 189 landen wat betreft de arbeidsparticipatie van vrouwen.

Bladna.nl