Zoeken

Marokkanen in België uitgesloten van sociale huisvesting?

26 maart 2023 - 23:00 - Wereld

©

De toegang tot een sociale woning zou binnenkort moeilijker kunnen worden voor Marokkanen die in België wonen, tenminste als er gehoor wordt gegeven aan de oproep van de Mouvement Réformateur (MR) om de toegangsvoorwaarden aan te scherpen.

Naast het inkomen is het niet beschikken over een woning in het buitenland, één van de voorwaarden om een sociale woning te verkrijgen, maar uit een onderzoek dat tussen maart 2021 en december 2022 werd uitgevoerd door de Vlaamse minister van Huisvesting, blijkt er heel wat woonfraude te bestaan. Van de 677 uitgevoerde onderzoeken toonden 322 (of 48%) "het bestaan van een buitenlandse eigendom aan", meldt La Dernière Heure. In detail stelden de onderzoekers vast dat 295 mensen vastgoed in Marokko bezitten, 243 in Turkije en 68 in Italië.

Lees ook: België probeert opnieuw informatie te verkrijgen over eigendommen in Marokko

Dit zijn zorgwekkende cijfers volgens parlementslid Yves Evrard (MR). "Deze cijfers zouden ons moeten verontrusten", aldus het parlementslid in een vraag aan Waalse minister Christophe Collignon van Huisvesting, in de Commissie Lokale Besturen. "In Wallonië kennen we deze cijfers niet en hebben we de indruk dat we het liever niet weten. In ons land is alleen een verklaring op eer vereist bij de aanvraag van een sociale woning. Dat roept vragen op, want daar houdt het op. En dat kan uiteindelijk ten koste gaan van mensen die het echt nodig hebben."

De volksvertegenwoordiger vraagt zich af "of er niet iets te zeggen zou zijn voor een intensievere bestrijding van fraude met sociale woningen die uiteindelijk de vele kandidaat-huurders benadeelt?" Meer dan 40.000 gezinnen wachten immers op een sociale woning, en dat zou een stap vooruit zijn in termen van sociale rechtvaardigheid. "Dit is een onaanvaardbare situatie voor het evenwicht op de huurmarkt en de toegang tot sociale huisvesting voor degenen die er recht op hebben", vervolgt Evrard. Hij roept op tot een betere afstemming tussen de behoeften van precaire gezinnen en het aantal bestaande sociale woningen.

Lees ook: Sociale huurder met huis in Marokko moet 61.000 euro terugbetalen in België

Zijn partij wil het Vlaamse model overnemen, "waar het niet meer toegestaan is om een sociale woning aan te vragen als men over een hoge som spaargeld beschikt" (een persoon met meer dan 25.580 euro spaargeld of 40.940 euro voor een koppel of een alleenstaande met een kind). Bovendien zou "de manier waarop sociale woningen worden toegewezen moeten worden geactualiseerd, waardoor er een deel zou kunnen vrijkomen", legt Yves Evrard uit. In Wallonië is enkel een verklaring op eer vereist bij de aanvraag en dat volstaat niet. "Ik denk dat er regelmatiger een analyse moet komen, bijvoorbeeld om de vijf jaar, en die verklaring mag ook geen tien jaar geldig blijven, want het risico is niet nul."

Bladna.nl

Bladna.nl - 2023 - Contact - Over Bladna.nl - Privacybeleid - Ons team