Zoeken

Marokkanen door armoede getroffen in Nederland (grafiek)

13 december 2019 - 16:50 - Marokko

©

Marokkaanse huishoudens in Nederland behoren volgens gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) tot de armste bevolkingslagen.

Volgens het rapport van CBS blijft de armoede in Nederland al drie jaar onveranderd. In het land zitten naar schatting 7,9 procent huishoudens onder de lage-inkomensgrens.

De grafieken van het CBS tonen aan dat niet-westerse migranten, met name uit Syrië en Marokko, samen met eenoudergezinnen het meest risico lopen op armoede.

Voor het rapport werd rekening gehouden met een een lage-inkomensgrens van 12.750 euro per jaar voor alleenstaanden en 2000 euro per maand voor gezinnen met twee kinderen. In 2018 hadden bijna 584.000 gezinnen een lage inkomen.

Bladna.nl

Bladna.nl - 2021 - Contact - Over Bladna.nl - Privacybeleid - Ons team