Zoeken

Marokkaanse katholieken doen appèl op koning Mohammed VI

1 april 2021 - 11:12 - Marokko

©

De Vereniging van Marokkaanse Christenen roept Koning Mohammed VI op om de religieuze verschillen in het koninkrijk te verkleinen en katholieken toe te staan hun geloofsovertuiging ten volle te beleven.

"Alleen buitenlanders hebben het recht om christen te zijn in Marokko. De Marokkanen mogen nog steeds geen voet in een kerk zetten", zegt Fatima Laraki, een katholiek uit Tanger die zich bewust is van het gevaar waaraan degenen blootstaan die in Marokko een andere godsdienst belijden dan de islam. Zoals zij, blijven vele Marokkanen hun katholiciteit clandestien beleven, in Tanger, Rabat of Casablanca, meldt El Confidential.

De Marokkaanse grondwet van 2011 erkent de vrijheid van godsdienst, maar erkent alleen het bestaan van Marokkaanse moslims of joden. Erger nog, artikel 220 van het wetboek van strafrecht stelt eenieder die tracht een moslim tot een andere godsdienst te bekeren, met een gevangenisstraf tot drie jaar als sanctie, en artikel 222 van dezelfde wet voorziet in straffen tot zes maanden voor wie tijdens de Ramadan in het openbaar het vasten verbreekt. In 2010 werden tientallen evangelisten gedwongen om het koninkrijk te verlaten nadat ze beschuldigd werden van het bekeren van moslims. In datzelfde jaar werd ook de Egyptische franciscaan Rami Zaki uit Larache verbannen.

Marokkaanse christenen willen zich niet langer verbergen

Verschillende Marokkaanse christenen hebben zich verenigd om de voormalige secretaris-generaal van de Nationale Raad voor de Mensenrechten, Mohamed Sebbar, te vragen als bemiddelaar bij de regering, om hen in staat te stellen hun kinderen christelijke namen te geven, hen op christelijke begraafplaatsen te begraven, af te zien van het islamonderwijs op scholen en een islamitisch huwelijk. Volgens Moustapha Soussi, oprichter van deze vereniging van christenen, heeft de regering nog niet gereageerd op deze vraag, maar hij liet niet na om de inspanningen van Koning Mohammed VI voor "religieuze tolerantie tussen Marokkanen, ongeacht hun geloofsovertuiging" te complimenteren.

"Vrijheid van godsdienst en geweten zijn onlosmakelijk verbonden met de menselijke waardigheid", had paus Franciscus in 2019 in Rabat gezegd ten overstaan van de Koning Mohammed VI, die van zijn kant verduidelijkte dat hij garant staat "voor de bescherming van de Marokkaanse joden en de buitenlandse christenen die in Marokko wonen."

De laatste jaren hebben sommige Marokkanen in Spanje politiek asiel aangevraagd wegens hun christelijke godsdienst. Spaanse rechtbanken wijzen deze verzoeken over het algemeen af met het simpele argument dat er geen sprake is van vervolging. Voor de rechters zou het verlenen van politiek asiel erop neerkomen dat zij Marokko er indirect van beschuldigen de grondrechten niet te eerbiedigen en aldus bijdragen tot het vertroebelen van de delicate betrekkingen met het koninkrijk.

Bladna.nl

Bladna.nl - 2023 - Contact - Over Bladna.nl - Privacybeleid - Ons team