Zoeken

Gemiddelde Marokkaan verspilt 90 kilo voedsel per jaar

11 maart 2021 - 15:50 - Marokko

©

Ondanks talrijke sensibiliseringscampagnes tegen voedselverspilling, wordt in Marokko elk jaar ongeveer 3,3 miljoen ton voedsel weggegooid. In de rest van de wereld wordt naar schatting 931 miljoen ton voedsel verspild.

Volgens het United Nations Environment Program (UNEP), wordt in Marokko per hoofd van de bevolking 91 kg voedsel per jaar verspild. De Food Waste Index van UNEP toont ook aan dat 8 tot 10% van de wereldwijde broeikasgasemissies, een link heeft met voedsel dat niet wordt geconsumeerd.

In Marokko wordt jaarlijks 91 kilo voedsel per persoon verspild. Op nationale schaal bedraagt de voedselverspilling meer dan 3,3 miljoen ton per jaar. Van de 931 miljoen ton voedsel die wereldwijd wordt verspild, is 61% afkomstig van huishoudens, 26% van restaurants en 13% van de detailhandel.

UNEP benadrukt dat het verminderen van voedselverspilling veel voordelen kan opleveren voor zowel de mens als de planeet. Eén van de VN-doelstellingen voor duurzame ontwikkeling is om de voedselverspilling op het niveau van de consument en de detailhandel tegen 2030 te halveren.

Bladna.nl

Bladna.nl - 2024 - Contact - Over Bladna.nl - Privacybeleid - Ons team