Zoeken

Marokko: geen "koosjer" belasting voor Israëlische toeristen

9 november 2021 - 16:00 - Economie

©

Het gerucht dat Israëlische toeristen die Marokko bezoeken een belasting zouden moeten betalen in ruil voor de afgifte van het "Koosjer Marokko Label" is volkomen fake. De Koosjer Commissie van Casablanca heeft de geruchten hierover formeel ontkend.

De kwestie zorgde voor heel wat ophef binnen de Joodse gemeenschap, waardoor de Kasjroet-commissie gedwongen werd om te reageren. "Er is nooit sprake geweest van een belasting per persoon en per nacht als tegenprestatie voor de afgifte van het ’Koosjer Label Marokko’. De Kasjroet-commissie werkt wel aan haar organisatiestructuur om te kunnen voldoen aan de opdrachten die haar door de overheid zijn toevertrouwd. Het ingevoerde systeem zal geen betrekking hebben op individuele personen, die vrij zijn om te handelen zoals zij willen", aldus een verklaring van de Kasjroet-commissie.

Lees ook: Marokko richt zich op de koosjere markt

Overeenkomstig de circulaire mogen inrichtingen alleen koosjer-diensten verlenen nadat zij een "teudah"-vergunning hebben verkregen, die wordt afgegeven door de Kasjroet-commissie. "De inning van deze retributies heeft altijd gediend en zal volgens dezelfde bron blijven dienen om de kosten van de afgifte van het Koosjer Marokko label te dekken, om bij te dragen aan de financiering van het Joodse geloof en om de Koosjer certificering van de geleverde diensten te garanderen. De informatie en formulieren in verband met de afgifte van het label zullen binnenkort worden gepubliceerd op de website cacheroutemaroc.com," aldus de bron.

Lees ook: Marokkanen gaan voor koosjer om Israëliërs aan te trekken

Tot slot herinnert de commissie eraan dat de invoering van het keurmerk "Koosjer Marokko" en de daaruit voortvloeiende organisatie, met name de exclusiviteit van de toekenning van het label door de Koosjer-commissie van Casablanca, tot doel hebben om een einde te maken aan de chaos die heerste in de sector van de koosjer dienstverlening. Die was nadelig voor de betrokken toeristen, in een context die wordt gekenmerkt door goede vooruitzichten voor de ontwikkeling van het koosjer toerisme in Marokko.

Bladna.nl