Zoeken

Koning Mohammed VI stopt met toespraak op 20 augustus

30 juni 2023 - 19:00 - Marokko

©

Koning Mohammed VI zal geen toespraak meer geven ter gelegenheid van de viering van de Revolutie van de Koning en het Volk op 20 augustus. Het feest is volgens het Koninklijk Kabinet te dicht bij de Troonrede en de toespraak aan het begin van het parlementaire jaar.

Hier de verklaring van de woordvoerder van het koninklijk paleis:

"De glorieuze Revolutie van de Koning en het Volk, waarvan Marokkanen elk jaar op 20 augustus de verjaardag vieren, is een historisch epos dat de sterke symbiose en onbreekbare banden belichaamt die nog steeds bestaan tussen de Troon en het Volk.

De reikwijdte van deze gedenkwaardige verjaardag kan niet alleen worden gemeten aan de hand van toespraken en vieringen, het is een verjaardag die zo dierbaar is in het hart van alle Marokkanen, Koning en Volk, die de waarden van opoffering en trouw belichaamt tussen een Koning, die ballingschap verkoos boven het opgeven van de soevereiniteit en vrijheid van Zijn Vaderland, en een dapper volk dat zich mobiliseerde om heilige kwesties te verdedigen en alles wat hem dierbaar was opofferde voor de terugkeer van zijn legitieme Koning naar de Troon.

Aangezien de verjaardag van de glorieuze Revolutie van de Koning en het Volk enkele dagen na de Troonrede en vóór de Koninklijke toespraak bij de opening van het Parlement valt, is besloten de viering van de gedenkwaardige verjaardag van de Revolutie van 20 augustus voort te zetten, zonder dat er een Koninklijke toespraak wordt gericht aan de Natie.

Evenzo behoudt Zijne Majesteit de Koning, in Zijn hoedanigheid van Amir Al-Mouminine en Heerser van het land, zich het Recht voor om zich te allen tijde en bij elke gelegenheid die Zijne Majesteit de Koning, moge God Hem behouden, passend acht, tot Zijn trouwe volk te richten.

De herdenking van deze dierbare verjaardag als een nationale feestdag zal blijven stralen als een vuurtoren in de geschiedenis van Marokko, met alles wat zijn symboliek vereist in termen van vieringen en academische, culturele, artistieke, sportieve en andere evenementen, in alle regio’s van het Koninkrijk."

Bladna.nl