Zoeken

Jonge Marokkanen ongelukkig

14 december 2021 - 16:20 - Marokko

jonge-marokkanen-ongelukkig.jpg

De overgrote meerderheid van de jonge Marokkanen is niet tevreden of zeer ontevreden met hun leven, en 68,2% van hen denkt aan emigratie.

Het Nationaal Observatorium voor Sociale Ontwikkeling (ONDH) heeft in zijn rapport "Jong zijn in Marokko vandaag", dat afgelopen dinsdag werd gepresenteerd, aangetoond dat 83,3% van de jonge Marokkanen (15-29 jaar) niet tevreden of niet erg tevreden is met hun leven. 71,3% is niet tevreden met hun woonsituatie en 81,6% is niet tevreden met hun baan.

Lees ook: Samid uit Marokko getuigt over eenzame vlucht naar België

Uit deze gegevens blijkt dat Marokkaanse jongeren weinig deelnemen aan het scheppen van welvaart en aan de ontwikkeling in het land. Deze trend is te wijten aan de zwakke beroepsbevolking, waarvan de participatiegraad in 2019 slechts 35,1% bedroeg, alsook aan het hoge percentage mensen dat getroffen wordt door werkloosheid, onvolledige werkgelegenheid en informeel werk.

Die dalende arbeidsparticipatie van jonge Marokkanen zou dus kunnen leiden tot een verlies van rijkdom, een afname van hun kennis en vaardigheden en het ontstaan van risicogedrag dat hun economische en sociale integratie belemmert, waarschuwt de ONDH.

Lees ook: Marokkaanse worstelaars verdwijnen tijdens WK in Servië

Tegelijkertijd wil bijna 70% van de jongeren emigreren, hoewel 67% van hen zegt niet gelukkig te kunnen zijn zonder hun familie. Slechts weinigen vermelden de rol van de school in het bijbrengen van waarden (slechts 33,4%), terwijl 93% religie als een belangrijk deel van hun identiteit beschouwen.

Bladna.nl