Zoeken

Islamitische scholen in opmars in Nederland

3 augustus 2022 - 18:20 - Wereld

©

Het islamitisch onderwijs is de laatste jaren zeer succesvol. Van de aanvragen voor nieuwe scholen in 2021 en 2022 in Nederland, heeft zo’n achttien procent betrekking op islamitische scholen.

Mohamed Amhaual nam het initiatief voor de oprichting van het islamitische Focus College in Amersfoort. Hij moet 290 handtekeningen verzamelen van ouders om de komst van de nieuwe vmbo-school mogelijk te maken. "Eigenlijk zijn er nog maar heel weinig islamitische middelbare scholen. In Nederland zijn nu ongeveer 60 islamitische basisscholen. Maar middelbare scholen heb je nu alleen nog maar in Amsterdam en Rotterdam. Wij voelen veel verantwoordelijkheid om kwalitatief goed onderwijs neer te zetten", zegt hij in het AD.

Lees ook: Nederland: islamitische scholen bovenaan de lijst van beste basisscholen

Amhaual begrijpt de toename van de vraag naar Islamitisch onderwijs. "De tweede generatie ouders met een moslimachtergrond kent veel beter haar rechten en plichten dan de vorige generatie. Zij willen hun kinderen niet alleen in de moskee, maar ook op school kunnen onderwijzen." Een nieuwe wet maakt het sinds 2021 ook makkelijker om een nieuwe school te beginnen. "We moeten nu via ouderverklaringen kunnen aantonen dat er animo is voor de school. Dat is een laagdrempelige manier."

In 2021 en 2022 waren er in totaal 197 initiatieven voor nieuwe scholen, waarvan zo’n 35 voor islamitische scholen (18 procent). In het islamitisch basisonderwijs steeg het aantal leerlingen tussen 2008 en 2018 met 60 procent. Maar niet iedereen vindt dit even wenselijk. De discussie hierover laait regelmatig op, met name na incidenten zoals de controverse rond het lesboek ’Help! Ik word volwassen’, het conflict met het Amsterdamse Cornelius Haga Lyceum en de examenfraude op het inmiddels failliet verklaarde Ibn Ghaldoun.

Lees ook: Islamitische scholen belangrijk voor emancipatie moslims in Nederland

Marietje Beemsterboer, die promotieonderzoek deed naar islamitische basisscholen, zegt dat de besturen en het onderwijs op islamitische scholen soms als zwak worden beoordeeld, maar de kwaliteit is volgens haar sterk toegenomen, getuige ook de hoge scores voor de eindtoets in groep 8 op islamitische scholen. "De geborgenheid en betrokkenheid dragen bij aan vertrouwen bij de leerlingen. Dat is goed voor de onderwijsprestaties", zegt Beemsterboer. "Ik weet van kinderen die op latere leeftijd overstapten naar islamitisch onderwijs en zich daar aanzienlijk prettiger voelden. Zij zijn daar geen minderheid en hoeven zich niet te verdedigen voor hun geloof. Daarbij is de kwaliteit van het onderwijs over het algemeen gewoon goed."

Bladna.nl

Bladna.nl - 2022 - Contact - Over Bladna.nl - Privacybeleid - Ons team