Zoeken

Inclusiviteit in Vlaanderen: hoofddoek geen issue bij overheid

10 december 2023 - 09:00 - Wereld

©

In Vlaanderen, met name in steden als Gent, Mechelen en zelfs Antwerpen, bestaat al lang een beleid waarbij ambtenaren het recht hebben om religieuze symbolen, zoals de hoofddoek, te dragen. Dit in tegenstelling tot de vaak gevoelige discussies over dit onderwerp in Brussel en Wallonië.

In Gent, waar de hoofddoek sinds 27 mei 2013 is toegestaan, benadrukt Siham Benmammar, adviseur van wethouder Hafsa El-Bazioui, dat het belangrijk is dat ambtenaren de diversiteit van de bevolking weerspiegelen. Gent streeft naar een inclusieve werkomgeving waarin niemand uitgesloten wordt en waarbij neutraliteit wordt gezien als een breed en onbevooroordeeld concept. De focus ligt op het leveren van kwalitatieve diensten aan burgers, gebaseerd op competenties van de medewerkers, ongeacht hun overtuigingen. De stad Gent heeft sinds de invoering van dit beleid geen klachten ontvangen, wat volgens Benmammar aantoont dat welzijn en goede dienstverlening voorop staan.

Lees ook: Loubna Khalkhali mag geen hoofddoek dragen van VRT

In Mechelen, waar sinds 2016 het dragen van religieuze symbolen in de administratie is toegestaan, ligt de nadruk op het feit dat de neutraliteit van de gemeente door de acties en het gedrag van ambtenaren wordt aangetoond, niet door hun uiterlijk. Burgemeester Bart Somers en wethouder Gabriella De Francesco benadrukken dat Mechelen, een stad met een diverse bevolking, een beleid van eenheid in diversiteit en multiculturele dynamiek hanteert. Dit heeft geleid tot een succesvolle integratie, mede door de nadruk op taalverwerving.

Lees ook: Juf Kamalia verwerkte vragen over hoofddoek in kinderboek

In Antwerpen, waar Bart De Wever burgemeester is, moeten ambtenaren zich houden aan een kledingvoorschrift uit 2007 dat neutraliteit voorschrijft voor medewerkers die in contact staan met het publiek. Dit betekent dat het dragen van religieuze symbolen niet is toegestaan in publieke functies, maar wel in andere gevallen. Volgens Johan Vermant, woordvoerder van De Wever, is het behouden van harmonie en diversiteit binnen de administratie een uitdaging, maar is het essentieel dat neutraliteit in de uitoefening van functies gerespecteerd wordt.

Bladna.nl