Zoeken

Imazighen eisen naamsverandering "Maghreb Arab Press"

9 april 2021 - 17:40 - Marokko

©

De wet betreffende het "Maghreb Arab Press Agency" (MAP), moet worden herzien om de naam ervan in overeenstemming te brengen met de huidige grondwet. Rachid Raha, voorzitter van de Amazigh World Assembly (AMA), stuurde hier een nota over aan de voorzitters van de parlementaire fracties van de Eerste Kamer van het Marokkaanse parlement, met de vraag om het debat over de wetgeving te openen.

"In het kader van de uitoefening van onze grondwettelijke rechten, en de verlichting van de schade die ons als burgers treft door het handhaven van de naam van het officiële Marokkaanse persagentschap "Agence Al Maghrib Al Arabi lil-anbae", is een naamsverandering nodig. De huidige naam heeft geen respect voor de grondwet en de mensenrechten, noch voor de geografische- en historische realiteiten en archeologische ontdekkingen van ons land", aldus de brief. Zo werden onlangs verschillende nota’s aan de bevoegde autoriteiten gezonden om deze benaming te herzien.

"Aangezien wij echter geen positieve reacties hebben ontvangen, hebben wij besloten om juridische stappen te ondernemen door een klacht tegen MAP in te dienen bij de administratieve rechtbank van Rabat, om de benaming "Arabische Maghreb" te wijzigen", beklemtoonde Rachid Raha. De administratieve rechtbank van Rabat heeft een beslissing genomen op basis van nr. 2061 van 18/06/2018 in het dossier nr. 452/7110 / 2018. Daarin werd uitgesproken dat "... deze benaming overeenkomstig de wet wordt vastgesteld, [...] de wetgevende autoriteit blijft de autoriteit die bevoegd is om deze benaming te wijzigen. Er wordt dan ook geen betwisting aanvaard op dit terrein door de administratieve rechter, in overeenstemming met het beginsel van gezag."

Aangezien dit besluit betrekking heeft op de wetgevende instelling, roept de Amazigh World Assembly nu op tot de opening van een wetgevingsdebat om de wet van dit agentschap te herzien en aan te passen aan de realiteit en aan de grondwettelijke, juridische, geografische, historische en archeologische realiteit van Marokko.

Bladna.nl

Bladna.nl - 2022 - Contact - Over Bladna.nl - Privacybeleid - Ons team