Zoeken

Hoofddoek zorgt voor verdeling in Molenbeek

29 september 2020 - 17:50 - Wereld

©

Op 31 augustus keurde de Molenbeekse gemeenteraad een motie goed over het dragen van levensbeschouwelijke tekens door het gemeentepersoneel. De motie zou toegevoegd worden aan het arbeidsreglement voor gemeenteambtenaren.

De resolutie opende echter het debat over het dragen van
religieuze symbolen in administraties en creëert daarom spanningen binnen verschillende politieke partijen. De Socialistische Partij (PS) wordt ervan beschuldigd geen duidelijk standpunt in te nemen.

Catherine Moureaux, lid van de PS en burgemeester van Molenbeek, reageerde op de beschuldigingen naar aanleiding van de stemming over de resolutie. Deze zou het voor vrouwen met een hoofddoek gemakkelijker moeten maken om te werken bij de gemeente aan de hand van criteria die nog niet gedefinieerd zijn. La Capitale meldt dat er door sommigen wordt gesteld dat enkel de gemeente Molenbeek geconfronteerd wordt met deze kwestie, terwijl andere gemeenten al lang duidelijk hebben geschept.

Catherine Moureaux legt uit dat het dragen van religieuze symbolen een vraag is die aan bod komt op alle plaatsen waar de bevolking divers is. In Brussel, maar ook in andere grote steden in België. Er zijn zelfs Vlaamse steden die een heel krachtige positie hebben ingenomen aangaande het arbeidsreglement. Ze wil niet dat mensen denken dat dit enkel een probleem is van Molenbeek.

Moureaux zegt dat het thema regelmatig aan bod blijft komen omdat het gaat over een probleem dat verholpen moet worden.
"Het is problematisch omdat de kwestie ethisch van aard is en er principes bij betrokken zijn die belangrijk zijn voor alle democraten. Dit debat leeft in alle politieke partijen."

Catherine Moureaux weigert te aanvaarden dat dit enkel een probleem is van Molenbeek of van de Socialistische Partij. Ze vindt de kwestie van de neutraliteit van openbare diensten een belangrijk onderwerp dat beter kan worden opgelost vooraleer de kloof te groot wordt om deze nog terug te dringen.

Bladna.nl

Bladna.nl - 2022 - Contact - Over Bladna.nl - Privacybeleid - Ons team