Zoeken

Hijab: Franse school in Marrakech veroordeeld

24 juni 2024 - 06:00 - Marokko

©

Een rechtbank in Marrakech heeft een Franse school veroordeeld nadat een leerlinge werd geschorst omdat ze een hijab droeg.

Op vrijdag beval de rechtbank de Franse school om de studente weer toe te laten "met haar hijab op, onder oplegging van een boete van 500 dirham voor elke dag vertraging in de naleving, met onmiddellijke tenuitvoerlegging en veroordeling van de beklaagde", meldt Al3omk.

Lees ook: Marokkaanse verliest baan na gebedsoproep in Franse school (video)

De leerlinge werd in mei van dit jaar de toegang tot de school ontzegd nadat ze weigerde haar hijab af te doen. De schoolleiding beriep zich op het reglement van de school, op basis van het Franse onderwijsrecht, dat het dragen van religieuze symbolen verbiedt. De moeder van de leerlinge ging hiertegen in beroep en stapte naar de rechter.

Lees ook: Franse school in Marokko ’straft’ studenten als wraak op ouders

De rechtbank oordeelde dat het verbod op het dragen van religieuze symbolen in strijd is met de Marokkaanse grondwet, die vrijheid van meningsuiting en geloof garandeert. De rechtbank wees er ook op dat het recht op onderwijs een fundamenteel recht is dat voor alle kinderen moet worden gewaarborgd, ongeacht hun religieuze overtuiging.

Bladna.nl

Bladna.nl - 2024 - Contact - Over Bladna.nl - Privacybeleid - Ons team