Zoeken

Casablanca zegt definitief vaarwel tegen paardenkarren

6 november 2023 - 17:00 - Marokko

©

De gemeenteraad van Casablanca heeft verplaatsingen met trekpaarden en karren in de metropool verboden. Deze maatregel geldt op diverse plekken zoals openbare wegen, groene ruimtes, braakliggende terreinen en stadsparken.

Naast dit verbod is ook besloten dat het opzetten van stallen voor dieren en vee in stedelijke gebieden niet langer is toegestaan. Het samenbrengen van dieren met het oog op verkoop, tenzij op speciaal aangewezen plaatsen met voorafgaande toestemming, is eveneens verboden. Het fokken of verkopen van vee in woonwijken zonder toestemming kan resulteren in boetes.

Lees ook: Agadir verbiedt door dieren getrokken karren

Voertuigen die door dieren worden getrokken, ongeacht of ze twee of vier wielen hebben, zijn niet langer welkom in de stad. Er zullen verbodsborden worden geplaatst in heel Casablanca. Overtredingen van deze regels zullen worden bestraft met sancties zoals een inbeslagname van de dieren en karren, boetes en de veiling van de dieren.

Lees ook: Nieuwe stad in Marokko weigert door dieren getrokken karren

In geval van overtreding zullen de eigenaren van de dieren aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade en zullen zij diverse kosten moeten betalen. Ze krijgen 10 dagen om hun in beslag genomen bezittingen terug te krijgen, mits betaling van de verplichte kosten. Bij herhaalde overtredingen worden de dieren en voertuigen definitief in beslag genomen.

Bladna.nl

Bladna.nl - 2024 - Contact - Over Bladna.nl - Privacybeleid - Ons team