Zoeken

Brusselse vervoersmaatschappij moet 50.000 euro betalen aan sollicitante met hoofddoek

8 mei 2021 - 10:40 - Wereld

©

In een recente uitspraak van het Arbeidshof veroordeelt de Belgische justitie het vervoersbedrijf Mivb wegens discriminatie op grond van godsdienstige overtuiging en geslacht. Een klaagster die meende het slachtoffer te zijn van directe discriminatie op grond van haar godsdienstige overtuiging en van indirecte discriminatie op grond van geslacht, is in het gelijk gesteld.

De zaak dateert van 2015, de jonge vrouw solliciteerde toen bij de Mivb. Volgens haar werd zij geweigerd vanwege het dragen van een hoofddoek. Zij besloot toen een klacht in te dienen bij de arbeidsrechtbank. Zij werd in haar procedure bijgestaan door het Interfederaal Gelijkekansencentrum Unia. Volgens hen werd de vrouw gediscrimineerd op grond van godsdienstige overtuiging. Unia eiste dat het vervoersbedrijf niet langer exclusieve neutraliteit zou betrachten in haar aanwervingsprocedures. Ook de Mensenrechtenliga is bij de zaak betrokken. De Mivb gaat ervan uit dat het neutraliteitsbeginsel gekoppeld is aan de functie waardoor een persoon geen hoofddoek mag dragen. Hetzelfde geldt voor andere mensen die hun mening of overtuiging willen tonen en dat om andere redenen.

Het Arbeidshof draagt de Mivb echter op haar werkgelegenheidsbeleid niet langer te baseren op het beginsel van exclusieve neutraliteit dat het dragen van welk teken van overtuiging dan ook verbiedt. Zij erkent ook dat de klaagster bij haar twee sollicitaties werd gediscrimineerd wegens haar godsdienstige overtuiging en indirect ook wegens haar geslacht. De Mivb moet een schadevergoeding van 50.000 euro betalen.

Het is niet de eerste keer dat een Brusselse overheidsinstantie wegens discriminatie wordt veroordeeld. In 2015 werd de Brusselse Dienst voor Arbeidsbemiddeling Actiris om dezelfde redenen veroordeeld. De Mivb heeft nog de mogelijkheid om tegen dit vonnis in beroep te gaan. "We hebben er nota van genomen en we zijn het intern aan het analyseren om te weten of we in beroep zullen gaan," vertelt de Mivb aan bx1.be. Volgens de advocaat van de eiser, Hajar Lawrizy, zou dit bevel een precedent kunnen scheppen in andere zaken.

Bladna.nl