Zoeken

Brussel: juridische strijd tegen gesluierde studenten

10 februari 2022 - 19:40 - Wereld

©

De docenten van de hogeschool Francisco Ferrer in Brussel, hebben een gerechtelijke procedure tegen het dragen van religieuze symbolen op school hervat. Ongeveer 70 leerkrachten hebben besloten beroep aan te tekenen bij een derde partij. De studenten klagen de vervolging aan.

De docenten reageerden ontevreden op de beslissing van de rechtbank van eerste aanleg, die in november jongstleden studentes die op school geen hoofddoek mochten dragen, in het gelijk stelde. De groep docenten die ze wilde verbieden heeft een nieuwe rechtszaak aangespannen met de steun van het Centrum voor Seculiere Actie (CAL), meldt Belga. Met deze procedure kan iemand een rechter vragen een zaak die al is behandeld te heroverwegen, zelfs als hij er niet bij betrokken was. Voorwaarde is dat de eerste uitspraak hun rechten of belangen raken.

Lees ook: Frankrijk: ophef door muurschildering van gesluierde vrouw

Voor Hervé Parmentier, adjunct-secretaris-generaal van CAL, is het dringend nodig dat de Brusselse rechtbank van eerste aanleg op haar beslissing terugkomt. "De rechtbanken stellen zich in de plaats van de politieke macht. Het decreet zegt dat het niet zozeer aan de Stad Brussel of de organiserende macht is om dit soort beslissingen te nemen, dus om te verbieden of niet, maar aan de wetgever van het onderwijs, in dit geval het parlement van de Federatie Wallonië-Brussel", benadrukt hij.

Op hun beurt hebben studenten die zijn aangesloten bij het ’Collectif les 100 diplômées’, uiting gegeven aan hun bezorgdheid. Een van de leden, Sabrina, vindt dat de argumenten van CAL en de professoren ongegrond zijn. "Leerkrachten gaan veel te ver in hun opdracht om zich te bekommeren om hun lesgevende taken. Ze uiten hun opvattingen over de godsdienstige aangelegenheden van hun leerlingen", aldus de jonge vrouw.

Lees ook: Brussel: leerkrachten willen geen hoofddoek op school

"Alle burgers kunnen een beroep doen op derden en wij juichen dat toe. In dit geval gaat het echter om een buitengewone procedure die wordt gebruikt in een zaak die reeds heel wat krachten heeft gekost en waarover reeds door de rechtelijke instanties uitspraak is gedaan. Er is een vorm van onverzettelijkheid van de kant van deze docenten. De vraag is of ze wel werkelijk neutraal zijn?"

Bladna.nl

Bladna.nl - 2023 - Contact - Over Bladna.nl - Privacybeleid - Ons team