Zoeken

Marokkanen in buitenland: hoe bij volmacht stemmen

23 september 2011 - 19:00 - Marokkanen in het buitenland

©

De nieuwe Marokkaanse kieswet maakt het mogelijk voor Marokkanen in het buitenland wonen om bij volmacht te stemmen bij de volgende verkiezingen.

De maatregel ingevoerd bij artikel 69 van het Kieswetboek, geeft Marokkanen in het buitenland ingeschreven op de kiezerslijsten, de mogelijkheid om te stemmen bij volmacht vanuit hun gastland.

Marokkanen in het buitenland wonende moeten een volmachtdrager aanwijzen dat voor hen zal stemmen. Iedere volmachtdrager mag maar voor één enkele kiezer stemmen.

Om bij volmacht te kunnen stemmen tijdens de parlementsverkiezingen van 25 november e.k., moeten Marokkanen in het buitenland de nodige formulieren invullen die verkrijgbaar zijn bij consulaten en ambassades van Marokko in de wereld.

Bladna.nl

Bladna.nl - 2022 - Contact - Over Bladna.nl - Privacybeleid - Ons team