Zoeken

België blijft Marokkaanse fraudeurs met sociale woningen opsporen

22 april 2023 - 09:00 - Wereld

©

Dankzij een bijzonder offensief beleid is de Vlaamse overheid erin geslaagd verschillende gevallen van fraude met sociale woningen op te sporen. Van de 724 onderzochte huurders beschikken 339 over één of meerdere woningen in het buitenland, met name in Marokko.

Vlaanderen heeft 1 miljoen euro geïnvesteerd in het onderzoek, dat in 22 landen werd uitgevoerd, waaronder Marokko, en heeft inmiddels al meer dan 2 miljoen euro geïnd. Het onderzoek wordt voortgezet en de Vlaamse overheid zou verder kunnen profiteren van deze jacht op fraudeurs, meldt La Dernière Heure. De krant wijst erop dat het in Vlaanderen, net als in Wallonië en Brussel, verboden is sociale woningen te huren terwijl men eigenaar is van een huis of grond in een ander land. De begunstigde van een sociale woning moet eerst bewijzen dat hij of zij een bescheiden inkomen heeft.

Lees ook: Marokkanen in België uitgesloten van sociale huisvesting?

In totaal werden al 153 sociale huurcontracten opgezegd en is er 2.001.549 euro gerecupereerd. Uit het onderzoek bleek dat de fraudeurs huizen bezitten in Turkije (156), Marokko (115) en Italië (46), maar ook in andere Belgische provincies zoals Limburg (196), Oost-Vlaanderen (74) en Antwerpen (32). In Vlaanderen kost een sociale huurwoning 300 euro, tegenover 700 euro op de markt. Het verschil van 400 euro wordt betaald door het Vlaams Gewest. Volgens de vrederechters moet een fraudeur dit verschil terugbetalen, vermenigvuldigd met het aantal maanden dat hij of zij onvermogend is geweest, met een limiet van 5 tot 10 jaar. Het geïnde geld wordt vervolgens aan huisvestingsmaatschappijen gegeven die het gebruiken om huizen te renoveren of nieuwe huizen te bouwen.

Vlaanderen vermoedde deze fraude met sociale woningen al sinds 2017 en besloot toen particuliere bedrijven in te schakelen om dit te onderzoeken. In 2018 nodigde de Woonhaven Antwerpen, de grootste Vlaamse sociale huisvestingsmaatschappij, haar frauduleuze huurders uit om zich binnen een jaar te melden en hun situatie te regulariseren. Daarna werden de bewoners met de goedkeuring van de vrederechter uit huis gezet. "We hadden niet gedacht dat de fraudecijfers zo hoog zouden zijn. Er zijn momenteel meer dan 100 sociale huisvestingsmaatschappijen in Vlaanderen en tot nu toe hebben slechts 36 dit opsporingssysteem ingevoerd", aldus Vlaams minister Matthias Diependaele van Financiën en Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed.

Lees ook: België: Marokkaanse gezinnen uit sociale woningen gezet

"Dit programma geeft ons in de eerste plaats de mogelijkheid om woningen te geven aan degenen die ze echt nodig hebben... Dit is belangrijk voor de huurders, maar ook voor de rest van de Vlamingen die het recht hebben te weten wat er met het overheidsgeld wordt gedaan. De Vlamingen willen solidair zijn, maar met de mensen die het nodig hebben, niet met degenen die het niet verdienen. Ze willen een eerlijk sociaal stelsel", aldus de minister. "Ik wil erop wijzen dat de controles altijd worden uitgevoerd met een vrederechter. Zo kunnen wij nagaan of de controles niet op etnische of raciale basis plaatsvinden. Dit systeem is niet discriminerend", besluit hij.

Bladna.nl

Bladna.nl - 2023 - Contact - Over Bladna.nl - Privacybeleid - Ons team