Zoeken

Zijn Marokkanen bereid om organen te doneren?

29 maart 2023 - 19:00 - Marokko

©

Uit een enquête blijkt dat 70% van de Marokkanen op de hoogte is van de mogelijkheid om hun organen te doneren na hun dood, tegenover slechts 30% die zegt er niets over te weten. Maar zijn ze bereid om de stap te zetten?

De enquête werd gehouden door dagblad L’Economiste en onderzoeksbureau Sunergia en peilde naar de meningen van Marokkanen over orgaandonatie. Op de vraag "Wilt u uw organen doneren na uw dood?", antwoordt 41% van de ondervraagde Marokkanen hun organen te willen doneren na hun dood, tegenover 44% die daartoe niet bereid is. De aandelen zijn bijna gelijk voor mannen en vrouwen met respectievelijk 42% en 41%, benadrukt de enquête.

Lees ook: Orgaandonorschap nog taboe in Marokko

Mensen van 35-54 jaar en 65 jaar en ouder zeggen vaker klaar te zijn om hun organen te doneren. De meerderheid van de jongeren tussen 18-24 en 25-34 jaar weigert daarentegen. Volgens de enquête geeft 59% van de weigeraars geen bijzondere reden op, terwijl 20% zijn keuze rechtvaardigt met religieuze overwegingen. Zij menen dat het in strijd is met de Sharia (haram).

Lees ook: Marokkaanse Nederlanders weigeren orgaandonor te zijn

Marokko heeft in 1999 een wet aangenomen over orgaandonatie. De wet vereist de naleving van drie beginselen, namelijk gratificatie, anonimiteit en toestemming.

Bladna.nl

Bladna.nl - 2023 - Contact - Over Bladna.nl - Privacybeleid - Ons team