Zoeken

Bezorgdheid over watersituatie in Marokko

19 maart 2021 - 10:00 - Marokko

©

Na lange jaren van droogte is de vullingsgraad van de dammen in Marokko momenteel geruststellend door een gediversifieerde regenval. Toch zijn er zorgen over de toekomst.

Hoewel er dit jaar een verbetering is vastgesteld, blijft de watersituatie in het koninkrijk zorgwekkend, vooral als gevolg van de klimatologische veranderingen, met opeenvolgende perioden van droogte of de ongelijke verdeling van neerslag over de regio’s. Ondanks de inspanningen die zijn geleverd voor een efficiënter waterbeheer, moet er dus nog veel worden gedaan om de waterstress waarmee het land wordt geconfronteerd, te verminderen.

Wat de regenval betreft, zo meldt La Vie éco, bedroeg het vullingspercentage van de stuwdammen op 10 maart 50,8%, of ongeveer 8171,7 miljoen m³. " Je kan zeggen dat de neerslag dit jaar goed verdeeld is over de regio’s, met echter een overschot in het noorden en nog steeds een licht tekort in het zuiden," aldus Rachid Doukkali, voormalig hoogleraar aan het Agronomisch en Veterinair Instituut (IAV) en de Polytechnische Universiteit Mohammed VI.

Maar "de situatie is ongelijkmatig. Met uitzondering van de noordelijke en noordwestelijke bekkens (Loukkos en Sebou), die over voldoende water beschikken om aan de vraag van de landbouw te voldoen, hebben de andere bekkens nog steeds tekorten (Melouia, Tadla, Lhaouz, Souss...)," aldus Ahmed El Bouari, directeur Irrigatie en Ontwikkeling van de Landbouw bij het ministerie van Landbouw, tijdens een door het IAV georganiseerde webinar over duurzame geïrrigeerde landbouw.

Bovendien zijn er "verschillende disfuncties vastgesteld, waaronder het oppompen van water buiten de toegestane limieten, het ontbreken van een controlesysteem en de geringe verantwoordingsplicht van gebruikers," voegde Mohamed Alamouri, voorzitter van lanbouwverbond Comader, eraan toe. Volgens hem zal er naast de door het ministerie van Landbouw ondernomen acties om de overexploitatie van water te beteugelen, ook een bestuurssysteem moeten worden opgezet dat gebaseerd is op de eigen verantwoordelijkheid van de verschillende betrokken actoren. Verder zal de ervaring met het contract voor het grondwater van Souss moeten worden geëvalueerd en verbeterd en zal het moeten worden uitgebreid naar andere Marokkaanse regio’s. Ook zal het grondwater beter moeten worden beheerd door een prioriteit te maken van contracten voor waterbeheer, zo besloot professor Doukkali.

Bladna.nl

Bladna.nl - 2021 - Contact - Over Bladna.nl - Privacybeleid - Ons team