Zoeken

Watertekort een bedreiging voor Marokko?

20 oktober 2020 - 10:00 - Marokko

©

Marokko heeft te kampen met een acute watercrisis. Volgens het laatste rapport van het World Resources Institute (WRI) is het koninkrijk het 23e land dat het meest wordt bedreigd door watertekorten.

De problemen zijn het grootst in dichtbevolkte gebieden waar landbouw de belangrijkste bron van inkomsten is, meldt Al Massae. Deze situatie vormt een bedreiging voor de bevolking. Dit jaar heeft Marokko een watervoorraad van slechts 500 m3 per inwoner. In 1960 was er nog een voorraad van 2500 m3 voor elke inwoner van Marokko.

Het verbruik van Marokkanen is veel groter dan de beschikbare hoeveelheid water en dit zorgt ervoor dat strategische reserves van grondwater worden aangesproken. Op dit moment zijn de stuwmeren bijna leeg, aangezien 80% wordt gebruikt voor landbouw, industriële activiteiten en huishoudens.

Een andere oorzaak van deze watercrisis is de maritieme, bergachtige en Saharaanse invloed. Grote delen van Marokko zijn per definitie droge gebieden. Hierdoor moet het water uit de nattere gebieden van het land worden verdeeld over de drogere regio’s. De infrastructuur om het water te verdelen wordt slecht beheert. Door de grote belasting en het slechte onderhoud van dit systeem ontstaan er in veel regio’s van Marokko watertekorten. Ook is er een gebrek aan waterzuiveringsinstallaties.

Geconfronteerd met deze alarmerende bevindingen, hebben de autoriteiten een nationaal programma voor drinkwatervoorziening en irrigatie 2020-2027 gepland, conform de richtlijnen van Koning Mohammed VI, meldt Al Massae. In 2027 moeten er in totaal 179 nieuwe stuwdammen zijn aangelegd. Dit jaar zal de bouw van 14 nieuwe dammen worden afgerond. Daarnaast wordt ook een project voor de ontzilting van zeewater ontwikkeld om de stad Agadir van drinkwater te voorzien en om het irrigatiesysteem van Chtouka te versterken.

Bladna.nl

Bladna.nl - 2021 - Contact - Over Bladna.nl - Privacybeleid - Ons team