Zoeken

Waarschuwing voor olijfolie in Marokko

3 februari 2024 - 22:00 - Marokko

©

De toename van fraude met olijfolie baart het Marokkaanse parlement zorgen. Parlementslid Naima El Fathaoui heeft een schriftelijke vraag gesteld aan Mohamed Sadiki, de minister van Landbouw, Maritieme Visserij, Plattelandsontwikkeling, Water en Bossen, over deze kwestie.

El Fathaoui uitte haar bezorgdheid over de verspreiding van nagemaakte oliën en ongecontroleerde oliefabrieken. Ze benadrukte dat Marokkanen een hoge vraag naar olijfolie hebben, wat het risico vergroot dat oliën die ongeschikt zijn voor consumptie in hun keukens terechtkomen door frauduleuze en misleidende praktijken van sommige olieproducenten. Dit vormt een bedreiging voor de volksgezondheid, vooral omdat er weinig bekend is over de aard van de twijfelachtige stoffen die aan deze oliën worden toegevoegd.

Lees ook: Marokko: hoge olijfolieprijzen leiden tot massale fraude

De parlementariër wees erop dat fraudeurs onbekende substanties toevoegen aan olijfolie of deze langdurig opslaan onder onhygiënische omstandigheden. Bovendien bewaren sommige producenten de olijven in "stortplaatsen" met als doel ze te laten fermenteren voordat ze worden geperst, waarna ze kookolie toevoegen aan de geëxtraheerde olie. El Fathaoui haalde een verklaring aan van de voorzitter van de Nationale Federatie van Consumentenverenigingen (FNAC), die beweerde dat "tot 80% van de olijfolie op traditionele wijze wordt geproduceerd en verpakt, zonder naleving van de gezondheids- en veiligheidsnormen".

Lees ook: Vervalste olijfolie vormt gevaar voor Marokkanen

In haar vraag aan minister Sadiki informeerde El Fathaoui naar de maatregelen die worden genomen om olijfoliefabrieken te controleren en actie te ondernemen tegen overtreders. Ze benadrukte het belang van zero-tolerantie voor fraude die de gezondheid van burgers in gevaar brengt en riep op tot voldoende middelen voor het Nationaal Bureau voor Voedselveiligheid (ONSSA) om zijn rol effectief te kunnen uitvoeren.

Bladna.nl