Zoeken

Spanje weigert nationaliteit aan lid Al Adl Wal Ihssane

13 maart 2023 - 23:00 - Wereld

©

De Spaanse nationale rechtbank heeft het besluit bevestigd van het ministerie van Justitie om de nationaliteitsaanvraag van een Marokkaan af te wijzen die lid zou zijn van de islamistische groepering voor "Rechtvaardigheid en Liefdadigheid".

De Spaanse Inlichtingendienst (CNI) heeft zich verzet tegen de toekenning van het staatsburgerschap aan de Marokkaan, omdat hij één van leiders is van de tak van de islamistische beweging "Al Adl Wal Ihssane" (Rechtvaardigheid en Liefdadigheid) in de provincie Toledo. Daardoor zou hij een bedreiging vormen voor de nationale veiligheid van Spanje. Op basis hiervan heeft het Algemeen Directoraat van Registers en Notarissen van het Ministerie van Justitie op 13 december 2019 besloten om hem de Spaanse nationaliteit niet toe te kennen. De man heeft de Nationale Rechtbank gevraagd om de nietigverklaring van dit besluit, maar de rechtbank heeft zojuist zijn verzoek afgewezen, omdat ook zijn mate van goed burgerschap en integratie in de Spaanse samenleving, vereist door artikel 22.4 van het Burgerlijk Wetboek, niet zijn aangetoond.

Lees ook: Spaanse justitie weigert naturalisatie Marokkaanse "spion"

De CNI schrijft in zijn rapport dat de beweging "de sharia en de toepassing ervan bevordert, zich verzet tegen de integratie van moslims in de Spaanse samenleving en radicale islamistische stellingen verspreid om anderen te werven". De groepering werd in de jaren zeventig opgericht in Marokko door Abdessalam Yassin en omschrijft zichzelf als een geweldloze islamitische beweging. Maar zij erkent Koning Mohammed VI niet als "Leider der Gelovigen", de hoogste religieuze autoriteit in het land. Omwille van dit standpunt verzet de beweging zich tegen de monarchie en pleit voor een republiek in Marokko. In 2006 werden honderden activisten van Al Adl Wal Ihssane in Rabat gearresteerd, waarvan sommigen tot gevangenisstraf werden veroordeeld.

De Marokkaan verwierp de beschuldigingen met het argument dat hij al jaren in Spanje verblijft en "niet heeft aangetoond dat hij een gevaar is voor de nationale veiligheid". Hij zei dat hij sinds 1999 in Spanje is, dat hij hier werkt en samen met zijn gezin woont. De Marokkaan herinnerde ook aan een uitspraak van het Nationaal Gerechtshof uit 2012, die de CNI verplicht om redenen aan te geven voor het weigeren van de nationaliteit wegens een bedreiging voor de nationale veiligheid. Maar justitie nam dit argument niet in overweging, omdat ze van mening was dat in dit geval de redenen "voldoende" door de CNI zijn verwoord en dat de toekenning van de nationaliteit de openbare orde en de nationale belangen in gevaar zou brengen.

Lees ook: Italië weigert nationaliteit aan vader van Marokkaanse Syriëgangster

Het Hooggerechtshof bevestigde in 2015 ook al de afwijzing van een naturalisatie-aanvraag van een imam uit Cartagena, die een islamitische gemeenschap leidde, "verbonden met de Organisatie voor Dialoog en Participatie (ONDA), een tak van Al Adl Wal Ihssane, die tot doel heeft in Marokko een uitsluitend door de islamitische wet geregeerd regime in te stellen". De nationaliteitsaanvragen van verschillende andere moslims die tot de Tabligh-beweging behoren, zijn afgewezen na rapporten van de CNI. De inlichtingendienst staat de toekenning van de nationaliteit in bepaalde gevallen toe en gaat in bepaalde gevallen ook over tot de uitwijzing van imams en andere radicale moslims uit Spanje, omdat ze "een risico vormen voor de nationale veiligheid".

Bladna.nl

Bladna.nl - 2024 - Contact - Over Bladna.nl - Privacybeleid - Ons team