Zoeken

Spanje: geen veroordelingen na dood Marouane

30 maart 2021 - 16:30 - Wereld

©

Marouane Abouobaida, een 23-jarige Marokkaan, pleegde op 15 juli 2019 zelfmoord in een isoleercel in het gesloten opvangcentrum voor migranten Zapadores in Spanje, nadat hij door andere bewoners was geslagen. De provinciale rechtbank van Valencia heeft de zaak niet strafrechtelijk vervolgd, aangezien noch de politie noch het gezondheidspersoneel een misdaad hebben begaan.

Tien dagen na de zelfmoord en na ontvangst van de overlijdensakte, heeft de rechter het centrum om verslagen verzocht om zich ervan te vergewissen dat de protocollen waren gevolgd. Een "uitzonderlijke situatie" zoals afzondering, kan niet langer dan een uur worden toegepast en moet voortdurend door camera’s worden bewaakt, merkte de rechter op.

De familie van Marouane kan het nieuws van zijn zelfmoord moeilijk aanvaarden, omdat zij van mening zijn dat de jongeman veel geleden moet hebben alvorens een dergelijke wanhoopsdaad te begaan. Zij hebben opgeroepen tot een onderzoek om zijn dood tot op de bodem uit te zoeken en ervoor te zorgen dat recht wordt gedaan. "Het bekijken van de bewakingscamera’s heeft het mogelijk gemaakt om verschillende misdrijven die aan overheidsambtenaren kunnen worden toegeschreven te constateren: aanzetten tot zelfmoord, vernederende behandeling, aantasting van het leven of van de morele integriteit, ontzegging van gezondheidszorg en andere", aldus de advocaat van de familie, die op grond hiervan om de ondervraging heeft verzocht van verschillende politieagenten en leden van het gezondheidsteam van het centrum.

Op 14 juli, één dag voor zijn dood, vielen verschillende gedetineerden Marouane aan, waardoor hij breuken in zijn gezicht opliep. Een paar dagen eerder was hij al het slachtoffer geweest van twee andere aanvallen. Het ziekenhuis eiste 2-3 dagen rust na het "hoofd trauma" dat hij had opgelopen en een regelmatige controle. Ook werd aanbevolen om hem onmiddellijk naar de eerste hulp over te brengen als hij last had van "verlies van bewustzijn, verwardheid of desoriëntatie, abnormale slaappatronen, aanhoudende hoofdpijn, een veranderend karakter of abnormaal gedrag, krachtsverlies of verminderde coördinatie van een ledemaat. Geen van deze aanbevelingen werd echter door het gezondheidspersoneel van het Centrum of door de politie opgevolgd.

De rechtbank oordeelde dat de ambtenaren niet aansprakelijk waren omdat hun niet was meegedeeld dat zij bijzondere aandacht moesten besteden aan de behandeling van Marouane. "Er bestaat geen strafrechtelijke aansprakelijkheid voor het verzuimen van de zorgplicht, het verlenen van onvolledige zorg of het stellen van een verkeerde diagnose. De wet bestraft eerder het ontzeggen van gezondheidszorg", aldus de rechter.

Het Zapadores-centrum is het toneel geweest van talrijke en uiteenlopende schendingen van de mensenrechten. In totaal zijn er tien mensen gestorven sinds de opening van het centrum. De initiatiefnemers van de campagne CIE’s No en Casa Maroc, eisen dat er verantwoordelijkheid voor de dood van Marouane wordt opgenomen en dat alle centra met spoed worden gesloten, "aangezien het niets anders zijn dan racistische gevangenissen waar de grondrechten worden geschonden van mensen die geen misdaad hebben begaan".

Worstel jij met zelfmoordgedachten of maak jij je zorgen om iemand anders? Bel 0900-0113 of chat anoniem via www.113.nl

Bladna.nl

Bladna.nl - 2024 - Contact - Over Bladna.nl - Privacybeleid - Ons team