Zoeken

Spaanse havens vrezen verlies van miljarden euro’s door Tanger Med

29 januari 2023 - 08:00 - Economie

©

Door de nieuwe EU-richtlijn inzake CO₂-emissierechten vrezen Spaanse havens zoals Algeciras dat zij een groot deel van hun vrachtverkeer zullen verliezen. De Marokkaanse haven Tanger Med kan dit verkeer overnemen.

Ondanks dat de havenexploitanten het eens zijn met de door Brussel geëiste veranderingen op milieugebied, willen zij voorkomen dat zij vrachtverkeer verliezen aan Marokkaanse havens. Deze zijn belastingvrij en hebben goedkopere arbeidskrachten waardoor ze flexibeler met hun tarieven kunnen omspringen. Het havencomité van de Spaanse Kamer van Koophandel heeft de Europese Unie daarom opgeroepen de richtlijn inzake de handel in emissierechten voor het zeevervoer te wijzigen.

Lees ook: Marokko helpt Zwitserland CO₂-uitstoot verminderen

Op 1 januari trad de nieuwe verordening in werking. Schepen die Europese havens willen aandoen, moeten betalen voor de brandstof die zij tijdens hun reis verbruiken. Als de maatregel niet wordt gewijzigd, zullen zij dit jaar 20% van hun verbruik moeten betalen en geleidelijk 100% in 2026. Een deel van de Europese toeleveringsketen zou zich volgens de Kamer van Koophandel kunnen verplaatsen naar derde landen. Hierdoor worden de scheepvaartroutes en -frequenties ook verminderd.

Het verkeer in Algeciras kan dus worden overgenomen door Tanger Med, dat de afgelopen jaren al de controle over het verkeer in de Straat van Gibraltar heeft verworven. Vanwege de afstand van slechts 30 km tussen beide punten en de veel lagere kosten, gaven schepen al de voorkeur aan de Marokkaanse haven. Om de nieuwe belasting te vermijden, bestaat er nu een aanzienlijk risico dat scheepvaartmaatschappijen steeds vaker de Marokkaanse haven zullen aandoen. Dit zal leiden tot "miljardenverliezen en de vernietiging van duizenden banen in de Spaanse havens".

Lees ook: Taza huldigt eerste windmolenpark in

De belasting zou ook kunnen leiden tot een overschakeling van vervoer over zee naar vervoer over land. In Spanje wordt 60% van de uitvoer en 85% van de invoer over zee getransporteerd. Indien een deel van het zeevervoer wordt overgeheveld naar vervoer over land, zou dit leiden tot een toename van de CO₂-uitstoot, hetgeen in strijd is met de beleidsdoelstellingen van de Europese Unie. Tegen 2030 moeten de Spaanse havens hun CO₂-uitstoot met de helft verminderen.

Bladna.nl

Bladna.nl - 2024 - Contact - Over Bladna.nl - Privacybeleid - Ons team