Zoeken

Oxfam bekritiseert Europese migratiebeleid in Marokko

29 oktober 2020 - 15:00 - Wereld

©

De NGO Oxfam heeft kritiek geuit op het migratiebeleid van de Europese Unie. Zo zou er worden weggekeken van het feit dat het migratiebeleid van de landen waar de EU op dit gebied mee samenwerkt, de mensenrechten van migranten en asielzoekers schendt.

Het rapport heeft de lijvige titel: "De convergerende agenda’s van het migratiebeleid van de Europese Unie en Noord-Afrika: wat is de plaats voor de belangen van de bevolking?" Er wordt door de NGO vooral kritiek geuit op de gevolgen die het gevoerde EU-beleid heeft voor de Noord-Afrikaanse landen Marokko en Tunesië. Beide landen nemen een grote verantwoordelijkheid voor de gevolgen van het EU-beleid, wat ten koste gaat van hun eigen prioriteiten. Dit brengt de rechten van immigranten en asielzoekers in gevaar en de veiligheid van degenen die elk jaar tussen de Noord-Afrikaanse landen en EU-landen willen migreren, meldt Panoramapost.

In de afgelopen vijf jaar heeft het migratiebeleid van de EU de veiligheid van migranten volledig verwaarloosd. Hierdoor waren Tunesië en Marokko niet in staat om hun eigen migratie- en asielvoorzieningen te verbeteren. Dit terwijl het doel van het EU-beleid is om niet alleen de migratie naar haar staten te verminderen, maar tegelijkertijd ook verbeterde migratie- en asielwetten in de buurlanden te ondersteunen. Wat betreft de migratiesystemen van Marokko en Tunesië is er geen enkele vooruitgang geboekt. Hierdoor kunnen de migranten en asielzoekers niet profiteren van structurele rechtsbescherming.

Oxfam adviseert om het migratiebeleid in Marokko en Tunesië te hervormen. Hier zou de Europese Unie extra geld vrij moeten maken volgens de NGO. Ook acht ze het nodig om de EU-aanpak van migratie volledig te hervormen zodat het overeenstemt met EU-wetgeving en de mensenrechten van migranten worden gewaarborgd.

Ook wordt er in het rapport aangedrongen op een betere samenwerking tussen de EU en de Maghreblanden in het Middellandse Zeegebied. Zo zouden er zowel in de EU als in de Noord-Afrikaanse landen meer voorlichting moeten worden gegeven over de rechten van internationale vluchtelingen en de rechten van de mens in het algemeen. Ook wordt er voorgesteld om regelmatig te beoordelen wat de impact van het Europese migratiebeleid is op de bevolking.

De Marokkaanse en Tunesische regeringen zouden meer werk moeten maken van de ontwikkeling van een nieuw migratiebeleid dat de behandeling van asielaanvragen versnelt en overeenstemt met de internationale rechten van vluchtelingen. Een hervorming van het migratiebeleid in de Noord-Afrikaanse landen moet volgens Oxfam ook leiden tot meer kansen op het gebied van integratie in het burgerschap van de Maghreblanden en tot een effectieve bestrijding van racisme, vreemdelingenhaat en discriminatie van migranten.

Bladna.nl

Bladna.nl - 2021 - Contact - Over Bladna.nl - Privacybeleid - Ons team