Zoeken

Rapport nieuw ontwikkelingsmodel in januari aan Mohammed VI voorgelegd

26 november 2020 - 09:00 - Marokko

©

De speciale commissie die zich bezighoudt met een nieuw ontwikkelingsmodel voor Marokko heeft haar overleg afgerond. Het rapport, dat bijna klaar is, moet uiterlijk begin januari 2021 bij Koning Mohammed VI worden ingediend.

De speciale commissie is ruim een jaar bezig geweest met het opstellen van het nieuwe ontwikkelingsmodel. Het doel ervan is om de huidige ontwikkeling op sociaal en economisch gebied in kaart te brengen en te bedenken hoe deze ontwikkeling in de toekomst kan worden bijgestuurd.

Eigenlijk had het rapport afgelopen juni al klaar moeten zijn, maar de commissie, onder voorzitterschap van Chakib Benmoussa kreeg nog eens zes maanden de tijd om haar rapport over het nieuwe ontwikkelingsmodel in te dienen. Na het verzamelen van informatie door vele gesprekken te voeren, is de commissie momenteel bezig met de uitwerking van de bevindingen in een rapport.

Gedurende 10 maanden heeft de Speciale Commissie voor het Ontwikkelingsmodel (CSMD) 70 hoorzittingen en luistersessies, 113 workshops en 35 luistersessies voor burgers georganiseerd in verschillende Marokkaanse steden. Sommige commissieleden hebben bijna 30 locaties in Marokko bezocht om met burgers in contact te komen. In totaal is er met ongeveer 10.000 Marokkanen gesproken. De commissie heeft laten weten dat de bijdragen die vanaf 30 november per post naar hen zijn opgestuurd, helaas niet in het rapport kunnen worden opgenomen.

Burgers worden uitgenodigd om via open fora alsnog een bijdrage te leveren aan het debat over het ontwikkelingsprobleem in Marokko. Ook zal het mogelijk zijn om ideeën en reacties achter te laten op de website csmd.ma.

Bladna.nl