Zoeken

Nasser Bourita wil leven wereld-Marokkanen vereenvoudigen

26 januari 2022 - 19:00 - Marokkanen in het buitenland

©

Nasser Bourita, minister van Buitenlandse Zaken, Afrikaanse Samenwerking en Marokkanen die in het buitenland wonen, heeft toegezegd de kwaliteit van de dienstverlening aan deze burgers te verbeteren. In dat verband wil hij in het bijzonder een nieuwe consulaire kaart invoeren en maatregelen nemen die onder meer de afgifte van nationale identiteitskaarten en paspoorten op consulaire posten in de toekomst zullen vergemakkelijken.

De minister heeft maandag de Kamer van Volksvertegenwoordigers toegesproken, waar hij vijf vragen beantwoordde omtrent de kwaliteitsverbetering en modernisering van de consulaire diensten voor Marokkanen die in het buitenland wonen.

Lees ook: Digitaal platform met juridische diensten voor Marokkaanse diaspora

De parlementsleden bespraken met name de moeilijkheden waarmee in het buitenland verblijvende Marokkanen te kampen hebben: onder meer de wijze van onthaal en begeleiding en het gebrek aan personeel. Zij riepen de diplomatieke en consulaire missies op alle consulaire en administratieve activiteiten te vergemakkelijken die Marokkanen en buitenlanders die Marokko wensen te bezoeken nodig hebben, en doeltreffend in te gaan op hun verzoeken en verwachtingen. Ook moeten de consulaire diensten dringend worden gedigitaliseerd en moeten de gebruikers gemakkelijker toegang krijgen tot diverse consulaire diensten, met name geboorteakten.

Nasser Bourita, die inging op de bezorgdheid van de parlementsleden, deelde mee dat Marokko 56 consulaten over de hele wereld heeft, waarvan er onlangs drie zijn geopend: in Napels, Norcia en Toronto. Het ministerie heeft ook de aankoop van zes nieuwe gebouwen afgerond. Negen andere zijn vervangen en drie consulaire afdelingen in Denemarken, Egypte en Saudi-Arabië zijn gerenoveerd. Hij benadrukte dat er 5,3 miljoen mensen bij de consulaire diensten zijn ingeschreven.

Lees ook: Premier spreekt over stemrecht Marokkaanse expats

In verband met de verbetering van de consulaire diensten verklaarde de minister dat de consulaire kaart in de voorsteden van Parijs, Galicië (Spanje), Noord-Italië, de Golfstaten en Afrika moet worden herzien om de diensten beter op de burgers af te stemmen. Dit project omvat vier prioriteiten: verbetering van de opvang, digitalisering en verbetering van de consulaten, de dienstverlening aan de burger en de sociale activiteiten.

Bladna.nl