Zoeken

Marokko weer in het vizier van Algerije

10 mei 2021 - 10:00 - Marokko

©

De spanningen tussen Marokko en Algerije zijn nog lang niet verdwenen. Salah Goudjil, voorzitter van de Algerijnse Senaat, zei dat de daden van het koninkrijk "bekend zijn, en wel sinds de dag na de onafhankelijkheid, met name door zijn expansionistische ambities" en dat de normalisatie met Israël "een spookbeeld" is.

"De daden van het Koninkrijk zijn bekend, en wel vanaf de dag na de onafhankelijkheid, vooral door zijn expansionistische ambities," zei Salah Goudjil in een interview met de krant L’Expression aan de vooravond van de herdenking van de gebeurtenissen van 8 mei 1945. Volgens de voorzitter van de Algerijnse Senaat is de normalisering van de betrekkingen tussen Marokko en Israël een "onnatuurlijke alliantie" die een bevestiging en "een officiële bekrachtiging" geeft aan een samenwerking tussen de twee partijen die al tientallen jaren bestaat.

Volgens hem komen de twee partijen op verschillende punten overeen. "Met name het feit dat zij landen bezetten van gebieden die niet van hen zijn en hun twee volkeren beroven van hun legitieme rechten, waarbij zij de beginselen en besluiten van de internationale legaliteit verzuimen", benadrukte de hoge Algerijnse ambtenaar.

Hij hield vol dat het conflict in de Sahara een kwestie is van dekolonisatie. "Het is de laatste kolonie in Afrika en er moet een oplossing worden gevonden binnen het kader van de internationale rechtsorde en VN-resoluties, met name resolutie 15-14, die gekoloniseerde volkeren het recht op zelfbeschikking toekent, wat ook geldt voor het Sahrawi-volk". Hij benadrukte dat het getalm en de pogingen om de verantwoordelijkheid te ontlopen voor een rechtvaardige oplossing van dit conflict, een bedreiging vormen voor de vrede en de stabiliteit in de regio en de geloofwaardigheid van de Verenigde Naties hebben aangetast.

"Marokko verliest terrein in de kwestie van de Westelijke Sahara en heeft de laatste maanden in Afrika en de rest van de wereld diplomatieke tegenslagen te verduren gehad. Het land beschuldigt zijn buurland Algerije steeds opnieuw van alle kwaad en de alliantie met Israël is enkel een schrikbarend spookbeeld dat het in het gezicht van het land van de anderhalf miljoen martelaren slingert. Algerije is echter waakzaam ten aanzien van de activiteiten en doelstellingen van deze twee regimes. De geschiedenis toont ons duidelijk wie onze vrienden zijn en wie onze vijanden," aldus Salah Goudjil.

Bladna.nl

Bladna.nl - 2021 - Contact - Over Bladna.nl - Privacybeleid - Ons team