Zoeken

Marokko stemt tegen Israël bij de Verenigde Naties

14 november 2022 - 16:00 - Marokko

©

Marokko is één van de landen die voor een anti-Israël resolutie hebben gestemd die door de Palestijnen is ingediend bij de Commissie Politiek en Dekolonisatie van de Verenigde Naties.

Met 98 stemmen voor en 17 tegen, bij 52 onthoudingen, heeft de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties een anti-Israël resolutie aangenomen waarin het Internationaal Gerechtshof (ICJ) om een advies wordt gevraagd over de "illegaliteit van Israëls activiteiten in de Palestijnse gebieden op de Westelijke Jordaanoever".

Lees ook: Luchtvaartonderzoek: Marokko en Israël gaan samenwerken

Marokko, Turkije, Egypte, Jordanië, België, Ierland, Polen, Slovenië en Oekraïne behoorden tot de landen die voor het verzoek hebben gestemd. De Verenigde Staten, Duitsland, Canada, Tsjechië, Australië, Oostenrijk en Italië stemden tegen. Onder de 52 landen die zich van stemming hebben onthouden, bevindt zich Frankrijk. De resolutie roept het ICJ op om "de Israëlische bezetting te beschouwen als een annexatie vanwege het voortdurende karakter ervan". Om in werking te treden zal de tekst na de stemming worden voorgelegd aan de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties.

Israël reageerde op de stemming over de resolutie. "Israël verwerpt het Palestijnse voorstel volledig. Het is een unilateraal Palestijns proces dat de fundamentele beginselen schendt die aan de oplossing van het conflict ten grondslag liggen, en elke mogelijkheid van een toekomstige oplossing kan ondermijnen. De Palestijnen proberen onderhandelingen te vervangen door unilaterale acties. Ze maken opnieuw gebruik van de Verenigde Naties om Israël aan te vallen," reageerde de Israëlische premier Yair Lapid.

"Een dergelijke maatregel verandert niets aan de realiteit ter plaatse en komt het Palestijnse volk niet ten goede. Het kan leiden tot escalatie. Een dergelijke maatregel steunen betekent terrorisme belonen en deelnemen aan een anti-Israël campagne. Wij vragen alle landen die gisteren de resolutie hebben gesteund, hun standpunt bij de stemming in de Algemene Vergadering te herzien. De weg naar een oplossing van het conflict loopt niet via de kanalen van de Verenigde Naties of enige andere internationale organisatie," aldus Lapid.

Lees ook: Nieuwe samenwerking Marokko-Israël op nucleair gebied irriteert Algerije

Verwacht wordt dat de stemming van Marokko de betrekkingen met zijn bondgenoot Israël onder druk zal zetten.

Bladna.nl