Zoeken

Marokko bespreekt nieuwe verlening noodtoestand

25 mei 2022 - 10:20 - Marokko

©

De verlenging van de noodtoestand op het gebied van de volksgezondheid in Marokko, staat op de agenda van de volgende regeringsraad, die voor donderdag is gepland.

Volgens een verklaring van het departement van de premier, zal de regeringsraad zich buigen over vier ontwerp-decreten, waarvan het eerste betrekking heeft op de geldigheidsduur van de noodtoestand op het vlak van de volksgezondheid op het hele nationale grondgebied, in het kader van de inspanningen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

Lees ook: Covid-19: epidemiologische achteruitgang in Marokko

Vervolgens zal er een ontwerp-besluit worden besproken betreffende de toepassing van de wet over de verplichte ziekteverzekering (AMO) en van de wet tot de instelling van een pensioenregeling voor vrije beroepsbeoefenaars, zelfstandigen en niet in loondienst werkzame personen die een vrij beroep uitoefenen en de eigenaars van ambachtelijke visserijvaartuigen, met uitzondering van degenen die onder het socialezekerheidsstelsel vallen. Zo wordt in het communiqué van de regeringsraad onderstreept.

Vervolgens zal de regering een ontwerp-besluit behandelen dat het decreet betreffende de uitvoering van genoemde wetten voor handelaars en ambachtslieden die een boekhouding bijhouden, wil wijzigen en aanvullen. Het vierde ontwerp-besluit moet het decreet betreffende de aanleg van het industriegebied van Bouknadel wijzigen.

Lees ook: Marokkaanse expert raadt opheffing laatste beperkingen af

Ten slotte zal de Raad zich uitspreken over voorstellen voor benoemingen in hoge ambten, overeenkomstig de bepalingen van artikel 92 van de Grondwet.

Bladna.nl

Bladna.nl - 2023 - Contact - Over Bladna.nl - Privacybeleid - Ons team