Zoeken

Marokko-VK: stap verder in aanleg onderzeese stroomkabel

30 december 2021 - 19:50 - Wereld

©

Het Britse bedrijf Xlinks werkt verder aan het project voor de aanleg van een onderzeese elektriciteitsverbinding tussen Zuid-Marokko en het Verenigd Koninkrijk. Zij heeft een aanbesteding uitgeschreven voor geofysisch en geotechnisch onderzoek op zee.

De groep wil een contract toekennen voor geofysisch, geotechnisch en milieu-onderzoek van de zeeroutes langs een intercontinentale route van ongeveer 3600 km. Het wil ook gegevens verzamelen, verwerken en in kaart brengen, meldt Offshore Energy. De totale kosten van het contract bedragen 13 miljoen pond plus BTW, of ongeveer 17,4 miljoen dollar. Het omvat onshore en offshore geofysisch en hydrografisch onderzoek, onderzoek naar niet-ontplofte munitie (UXO) en onshore en offshore geotechnisch onderzoek.

Lees ook: Marokko kent gebied van 150.000 ha toe aan Xlinks project

Het omvat ook bodemonderzoek te land en ter zee, offshore geotechnisch booronderzoek en gerobotiseerd onderwateronderzoek (ROV). Bedrijven die belangstelling hebben voor deze aanbesteding, worden verzocht uiterlijk op 17 januari 2022 hun voorstel in te dienen. De contractperiode is zes maanden en kan niet worden verlengd.

Lees ook: Elektriciteitskabel van 3800 km tussen Marokko en het Verenigd Koninkrijk

Het Southern Electricity Grid Interconnection Project tussen Marokko en het Verenigd Koninkrijk omvat de aanleg van vier hoogspanningskabels van 1,8 GW, die over ongeveer 3800 km onder water zullen worden aangelegd en in 8% van de elektriciteitsbehoefte van het Verenigd Koninkrijk zullen voorzien. Via dit project zullen de twee landen hun netwerken met elkaar verbinden om het potentieel voor groene elektriciteitsvoorziening te vergroten en het energietransport te reguleren.

Lees ook: Marokko-VK: onderzeese stroomkabel tegen 2030 operationeel

De zonne- en windenergiecentrale, die naar verwachting tegen 2030 operationeel zal zijn, zal een gebied van ongeveer 1500 vierkante kilometer bestrijken en 7 GW aan zonne-energie en 3,5 GW aan windenergie opwekken. Het zal uitsluitend op het Verenigd Koninkrijk worden aangesloten, terwijl in Marokko 20 GW aan batterijen zal worden geïnstalleerd om de energie op te slaan. Xlinks schat dat het project tegen 2030 ruim 7 miljoen Britse woningen van stroom zou kunnen voorzien.

Bladna.nl