Zoeken

Marokko overweegt coronavaccin te verplichten

30 juli 2021 - 11:20 - Gemeenschap

©

De Marokkaanse gezondheidsautoriteiten zouden de coronavaccinatie in het hele land verplicht kunnen stellen. Zij hebben dit geïmpliceerd door middel van een op 27 juli uitgegeven circulaire van het ministerie van Volksgezondheid, waarin deze optie onvermijdelijk wordt genoemd binnen de context van de toename van het aantal besmettingsgevallen in de afgelopen weken.

In de tekst, die gericht is aan de regionale gezondheidsverantwoordelijken, wordt de maatregel aanbevolen op grond van wetsdecreet nr. 2-20-2922 van 23 maart 2010, waarin de bijzondere bepalingen voor de noodtoestand op het vlak van gezondheid zijn opgenomen. Volgens de rondzendbrief heeft de verplichte vaccinatie tot doel de bevolking te beschermen en het aantal coronabesmettingen te verminderen. In Marokko werden de afgelopen zeven dagen meer dan 30.000 positieve gevallen geregistreerd, en afgelopen woensdag zelfs meer dan 9400 gevallen. Dit zijn de hoogste aantallen sinds het begin van de pandemie.

Lees ook: Marokko: zich laten vaccineren kan nu ook zonder afspraak

De optie is onvermijdelijk, vooral bij jongeren waar de vaccinatiegraad veel lager ligt dan bij ouderen, verklaarde Moulay Said Afif, lid van het Wetenschappelijk Raadgevend Comité voor de vaccinatie. Hij preciseert dat de percentages variëren van 97% tot 70% bij mensen tussen 75 en 59 jaar, terwijl slechts 39% van de mensen tussen 30 en 40 jaar gevaccineerd is. En aangezien de Deltavariant meer viraal is bij jonge mensen, vermindert vaccinatie de overdracht van het virus. "Gevaccineerde jongeren brengen 12 keer minder virale lading van het virus over dan niet-gevaccineerde mensen," legt de deskundige uit, eraan toevoegend dat het sterftecijfer beduidend daalt bij gevaccineerden.

In de rondzendbrief wordt ook aanbevolen om de contra-indicaties op te heffen voor zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven. Volgens wetenschappelijke gegevens vormt het vaccin vanaf het tweede trimester geen risico voor deze categorie vrouwen. In de circulaire staat ook dat de vaccinatie moet worden gehandhaafd voor mensen met een voorgeschiedenis van allergieën, behalve "anafylactische shock" en "angio-oedeem" en voor mensen die na de eerste dosis een allergische reactie hebben gehad. Ook mensen met acute infectieziekten worden uitgesloten. Om het aantal vaccinaties per dag te verhogen, openen de gezondheidsautoriteiten dagelijks vaccinatiecentra met een grote capaciteit.

Bladna.nl

Bladna.nl - 2021 - Contact - Over Bladna.nl - Privacybeleid - Ons team