Zoeken

Marokkanen, homoseksualiteit en seks buiten het huwelijk

19 april 2022 - 16:20 - Marokko

©

77 % van de Marokkanen wijst homoseksualiteit af en 82 % is tegen buitenechtelijke seksuele betrekkingen. Dit is het resultaat van een enquête die is uitgevoerd door het peilingsinstituut Sunergia.

Uit een enquête van Sunergia onder 1092 mensen, onder wie 731 vrouwen, blijkt dat 77% van de respondenten homoseksuelen in hun vrienden- of familiekring afkeurt. Slechts 14% van de ondervraagden zei dat zij mensen met deze seksuele geaardheid in hun omgeving accepteren. 16% van de ondervraagde mannen en 12% van de vrouwen zegt geen problemen te hebben met homoseksuele mensen in hun omgeving. 19% van de 18-24-jarigen accepteert homoseksuelen.

Hetzelfde peilingsinstituut heeft een andere studie uitgevoerd waaruit bleek dat 82% van de Marokkaanse burgers seks buiten het huwelijk afwijst. Slechts 12% van de ondervraagden rechtvaardigt zijn mening met religieuze argumenten. In hun ogen zijn buitenechtelijke relaties haram (verboden). 70% gaf geen redenen voor zijn mening. Slechts 8% van de ondervraagden wees buitenechtelijke relaties niet af. 10% van de respondenten weigerde deze vraag te beantwoorden.

Bladna.nl

Bladna.nl - 2023 - Contact - Over Bladna.nl - Privacybeleid - Ons team