Zoeken

Marokkaanse vrouwen klagen staat aan bij de Verenigde Naties

7 maart 2021 - 11:20 - Marokko

©

Activisten van de Khmissa-beweging beweren het slachtoffer te zijn van intimidatie en laster door media die dicht bij de Marokkaanse staat staan. Ze hebben een klachtenbrief gericht naar UN Women, het VN-orgaan dat verantwoordelijk is voor de bestrijding van geweld tegen vrouwen.

De beweging hekelt het optreden van bepaalde sites die dichtbij de Marokkaanse staat staan tegen vrouwenactivisten, politieke activisten en journalisten. Naar verluidt zijn zij het slachtoffer van laster en intimidatie tijdens hun activiteiten.

In een persbericht van 2 maart, stelt de Khmissa-beweging dat "Marokkaanse vrouwen geconfronteerd worden met een verachtelijke vorm van geweld en de schending van hun privacy en reputatie, op hetzelfde moment dat mensenrechtenorganisaties een wereldwijde campagne voeren om geweld tegen vrouwen te bestrijden en er bij landen op aandringen om ontmoedigende maatregelen te nemen".

Volgens activisten van Khmissa is de Marokkaanse staat de drijvende kracht achter deze daden. Zij "gebruikt de media om lastercampagnes tegen vrouwenactivisten en politieke activisten te lanceren, met de bedoeling om hen symbolisch van kant te maken en hun invloed in de publieke arena te minimaliseren".

"Psychologisch en symbolisch geweld is even gevaarlijk als fysiek geweld", aldus de beweging, die eraan toevoegt dat "politieke en mensenrechtenactivisten, evenals een groot aantal journalisten, het slachtoffer zijn van verachtelijke chantage door de publicatie van onjuiste informatie over hun privéleven." Zelfs hun families en verwanten worden niet gespaard.

Ter ondersteuning van hun verzoek werden verschillende voorbeelden van lasterlijke artikelen aan de Verenigde Naties voorgelegd, vergezeld van een lange lijst van vrouwen die het slachtoffer van deze feiten zijn geworden, alsmede getuigenissen van Marokkaanse mensenrechtenorganisaties.

Bladna.nl

Bladna.nl - 2021 - Contact - Over Bladna.nl - Privacybeleid - Ons team