Zoeken

"Marokkaanse lente" in tijdperk grondwettelijke hervormingen

29 juni 2011 - 11:00 - Marokkanen in het buitenland

©

Na lange en moeizame magere jaren op het gebied van uitoefening van de maatschappelijk en politieke rechten, leeft nieuwe hoop onder de in het buietnland verblijvende Marokkanen en het vertrouwen is terug. De komst van de nieuwe grondwet zal hun angsten verdrijven en de overtuiging van ontkenning van de rechten die zij opdeden, opheffen.

Vier van de 180 artikelen van de ontwerp-grondwet (Titel I, de artikelen 16, 17, 18 en 163), zijn speciaal aan hen gewijd. Deze artikelen vormen duidelijke bepalingen voor de bescherming van hun rechten en van het belang van de ontwikkeling van culturele banden met Marokko, "het behoud van hun nationale identiteit", de effective volwaardige bevestiging van hun burgerschap, hun bijdrage aan de vooruitgang en menselijke ontwikkeling van hun land. De nieuwe grondwet schrijft het innoveren op dit gebied voor, alle instanties en roept de staat op om ervoor te zorgen dat deze rechten en vrijheden bevorderd en gewaarborgd worden.

Andere artikelen, gewijd aan de verdediging en bevordering van de burgerlijke vrijheden, een goed bestuur, economische en sociale gelijkheid, pariteit en rechtvaardigheid voor de gehele nationale gemeenschap, belangen eveneens vanzelfsprekend aan.

En alsof het hier gaat om het inlopen van de verloren tijd en het herstellen van de tekortkomingen, worden de administratieve afdelingen van de consulaire districten gerationaliseerd tot grote voldoening van de Marokkanen in het Buitenland.

De kwalitatieve consulaire ontwikkeling is uiteindelijk een tastbaar teken van de wind van verandering die over ons land waait. Dit is het meest sprekende teken van een nationale politieke wil voor een goed beheer van onze consulaten en de nabijheid van de Marokkaanse burger die in het buitenland verblijft te verbeteren, hiervan één van de prioriteiten te maken.

Laat ons bidden opdat deze "Marokkanen in het Buitenland - Lente" eeuwig en voordelig is voor allen (het land en de toekomstige generaties Marokkanen in het Buitenland);

Laat ons bidden opdat de "weerstand krachten" en de kleinering van deskundigen (zie de geschriften en uitspraken van onaangekondigde zwermen afgelopen dagen) niet langer de wil van verandering die ons land kent kan schaden en de belangen dwarsbomen (waaronder ook de politieke) van de Marokkanen in het Buitenland en hun veelbelovende en slecht betaalde begeleiders niet meer zou kunnen benaderen in het beheer van hun zaken;

Laat ons bidden opdat de Raad van de Marokkanen in het Buitenland, wiens ambtstermijn binnenkort afloopt, grondwettelijk erkend wordt en zijn ware roeping missie vindt, voor en met de Marokkanen in het Buitenland;

Laat ons bidden opdat het verschil tussen de woorden (beloften) en het doen (prestaties) in termen van beheer van de zaken, niet meer zo groot is als in het verleden. Het principe van de scheiding der machten is zeer gewaardeerd door de nieuwe Grondwet (titels III, IV, V, VII), waarin de verantwoordelijkheden en bevoegdheden van elke instelling bepaald wordt, met specifiëring van de technische en juridische mechanismen die nodig zijn om de kloof te verkleinen.

Laat ons bidden opdat al deze theorieën (desinteresse van de Marokkanen in het Buitenland voor politiek) en al de ongeloofwaardige valse en vervalste handelingen rapporteert, die zich vermenigvuldigden de laatste tijd en die een fortuin kosten,en die de viscerale vijandigheid tegen de Marokkanen in het Buitenland aan het licht brengen en de ware aard van hun sponsors openbaren;

Laat ons bidden opdat de verschillende valse redenen (logistiek, islamistische bedreiging, redistricting, stemmen ..) gebruikt in juni 2006 om de deelname van de Marokkanen in het Buitenland te verhinderen deel te nemen aan de nationale verkiezingen (wettelijke) voor eeuwig worden begraven op het kerkhof van de eeuwig oude legenden..

En als gebeden, petities en beroep doen op de rede en de vreedzame gematigdheid niet genoeg is, dan:
• Laten we onlot in handen nemen
• Laat ons samen werken om deze prachtige en veelbelovende grondwettelijke herstructureringen in het belang van de Marokkanen in het Buitenland met hand en tand te verdedigen en te vermijden dat zij voor eeuwig in de kerker worden gegooid;
• Laten we vechten voor de rechten in het voordeel van de Marokkanen in het Buitenland opdat deze zouden gerespecteerd worden door alle nationale en organische uitvoeringsinstanties, die verondersteld worden in de praktijk deze toe te passen en er werk gemaakt wordt in de zo kortst mogelijke en redelijke tijd
• Laten we allemaal werken aan het creëren van sociale netwerken, communicatiekanalen, gestructureerd, gekwalificeerde,sterke, innovatieve en in staat om te handelen en deze kracht te reageren "diaspora" Marokkaanse langverwachte grondwet herziening. Om effectief de hogere legitieme belangen van ons land en de legitieme belangen van onze Marokkaanse diaspora in overeenstemming met de wetten en de tradities van het gastland te verdedigen en te vereren..

Bidden, handelen, reageren, huilen, strijden, werken, schrijven, zonder concessie of compromis:

voor de bijdrage van de Marokkanen in het Buitenland aan de vooruitgang van ons land om tot een consistente en slagvaardige rechtsstaat te vorderen;

triomf voor de vrijheid, rechtvaardigheid, democratie en respect voor de menselijke waardigheid, de beginselen worden zeer gewaardeerd door de nieuwe grondwet;

voor de economische ontwikkeling van het land en de belangen van alle Marokkaanse regionale, culturele, taalkundige en sociale zaken

voor onze actie naar een sterke en burgervriendlijke nieuw institutioneel beleid in dit nieuwe Marokko, dat de nieuwe grondwet aanwendt;

eenvoudig en rechtmatig onze activa te beschermen en de bescherming van onze rechten verankerd in alle duidelijkheid in die grondwet.

Willen uiteindelijk naar Zijne Majesteit Koning Mohamed VI, Amir al-Mu’minin, garant van de grondwet en van onze rechten, een burger en welvarende regent. Wensen veel geluk en veel succes in het vervaardigen van de nieuwe Grondwet, het product van een ernstige, respectabele en een enorme collectieve inspanning, nationaal en verantwoordelijk.

Laten we allemaal ervoor zorgen dat dit een succes is, 1 juli, in het buitenland en thuis, de grootste mogelijk. Tegelijkertijd waakzaam blijven en ter beschikking van de waarden, beginselen, filosofie, ambitie, het project (Marokko een democratisch, modern en welvarend land) dat de Grondwet is te materialiseren en te bevorderen en te realiseren ten behoeve van ons land en onze mensen.

Deze trotse, moedige, wijze en waardige, dat verbonden blijft aan de nationale valuta en de hoogste waarden van het land, weg van de drukte en vernietigende golven die de Arabische regios teisteren. Dit is de "singulariteit" van Marokko.

Bladna.nl

Bladna.nl - 2021 - Contact - Over Bladna.nl - Privacybeleid - Ons team