Zoeken

Mohammed VI geeft garanties voor maritieme samenwerking met Spanje

10 november 2020 - 09:00 - Marokko

©

In zijn herdenkingstoespraak ter gelegenheid van de 45e verjaardag van de Groene Mars verzekerde Koning Mohammed VI de voortzetting van de dialoog met Spanje op het gebied van maritieme samenwerking.

De Kamer van Volksvertegenwoordigers nam op 22 januari twee wetsvoorstellen aan met als doel de juridische bevoegdheid van Marokko over zijn hele maritieme domein te vestigen.

"Marokko zal de dialoog over de overlappende zones in de territoriale wateren met het bevriende buurland Spanje standvastig verder zetten", verklaarde de soeverein, waarbij hij specificeert dat deze dialoog zal plaatsvinden in het kader van het zeerecht en met respect voor het partnerschap dat hen verenigt, zonder enige intentie om ​​voldongen feiten op te leggen.

"Door een duidelijk definitie van de grenzen van de maritieme ruimten die onder de soevereiniteit van het Koninkrijk vallen, zal het plan voor de stimulering van de sociaaleconomische ontwikkeling van de regio ongetwijfeld worden geconsolideerd", aldus Koning Mohammed VI.

Bladna.nl

Bladna.nl - 2022 - Contact - Over Bladna.nl - Privacybeleid - Ons team