Zoeken

Mohammed VI maakt prioriteit van collectief grond en plattelandsontwikkeling

26 oktober 2020 - 16:30 - Marokko

©

Koning Mohammed VI heeft bepaald dat Marokko kiest voor een nieuwe strategie om de landbouwsector te ontwikkelen. Het is de bedoeling dat er een collectieve inspanning wordt geleverd door verschillende sectoren van de Marokkaanse economie om het platteland verder te ontwikkelen en te versterken.

Een van de belangrijkste doelen van de nieuwe plannen is om de nationale landbouwproductie te versterken. Ook is het de bedoeling dat jongeren een meer actieve rol gaan spelen in de ontwikkeling van de landbouwsector. Dit moet onder meer leiden tot meer winstgevende kansen en ontwikkelingsprogramma’s voor bestaande landbouwbedrijven en openbare en particuliere investeerders, zo meldt persbureau MAP.

"Het collectieve land, dat een oppervlakte van ongeveer 15 miljoen hectare beslaat, biedt volop mogelijkheden voor investeringen in verschillende sectoren", zegt Abdelmajid El Hankari, gouverneur-directeur van Landelijke Zaken bij het ministerie van Binnenlandse Zaken. Volgens de bestuurder moet de samenwerking tussen de betrokken sectoren versterkt worden. Ook moet de nieuwe strategie een stimulans geven aan jongeren uit plattelandsgebieden om bedrijven of landbouw gerelateerde opleidingen op te starten. "De uitdaging is nu om een extra 1 miljoen hectare landbouwgrond vrij te geven die individueel geëxploiteerd wordt, en om deze grond beschikbaar te maken voor rechtmatige en particuliere investeerders," benadrukte El-Hankari.

Een ander belangrijk element van de nieuwe strategie is om geschikte landbouwgrond op te sporen en zodanig te bewerken dat het in gebruik kan worden genomen. Deze activiteiten moeten worden ondersteund door lokale en provinciale overheden. Vervolgens wordt de grond onderverdeeld in percelen die technisch en economisch gezien geschikt zijn voor landbouwproductie. De stukken grond zullen via aanbesteding worden verhuurd. "Alle verzamelde financiële inkomsten zullen ter beschikking worden gesteld van de gemeenschappen van eigenaren om vrij over hun lot te beslissen, ofwel ze herinvesteren in de vorm van ontwikkelingsprojecten voor alle leden van de gemeenschap, ofwel ze verdelen de percelen onder de begunstigden, op basis van een lijst die voldoet aan de vereiste criteria," zegt El Hankari.

Het budget dat beschikbaar is voor deze plannen zal ook ten goede komen aan de ontwikkeling van achtergestelde plattelandsgebieden. Hiermee wordt dus ook verdere invulling gegeven aan de reeds bestaande programma’s Green Morocco Plan en het Green Generation 2020-2030-programma.

Naast het verhogen van de landbouwproductie moet de nieuwe strategie ook leiden tot het verbeteren van inkomens, het creëren van werkgelegenheid en het ontwikkelen van een nieuwe generatie jonge ondernemers. Ook is het de bedoeling dat Marokko hierdoor zal stijgen op de Human Development Index (HDI) en moet het de leegloop van het platteland een halt toeroepen, meldt MAP.

Bladna.nl

Bladna.nl - 2020 - Contact - Over Bladna.nl - Privacybeleid - Ons team