Zoeken

Klimaatverandering: hoge migratiegraad dreigt in Marokko

16 september 2021 - 15:00 - Marokko

©

De Wereldbank schat dat er tegen 2050 minstens 1,9 miljoen Marokkanen door de gevolgen van klimaatverandering zullen worden ontheemd, wat erop wijst dat klimaatverandering de migratie in Marokko de komende jaren zal doen toenemen.

Volgens het laatste Groundswell-rapport van de Wereldbank, zouden er tegen 2050 meer dan 216 miljoen mensen binnen hun land moeten migreren, in zes regio’s waaronder Marokko, meldt Hespress. In het verslag van de Wereldbank wordt geraamd dat drie stedelijke centra de grootste migratiedruk zullen ondervinden, namelijk de as Casablanca-Rabat, Tanger en de regio Agadir.

Lees ook: Merendeel Marokkanen bezorgd over klimaatverandering

Om de gevolgen te beperken, is "het dringend nodig om een gecoördineerd beleid door te voeren waarbij klimaat-, migratie- en ontwikkelingsvraagstukken worden geïntegreerd, indien wij het tempo van de ontheemding van miljoenen mensen in de toekomst willen vertragen. Water zal de belangrijkste reden voor migratie zijn, aldus het document, dat een "vertraging van de bevolkingsgroei voorspelt in de migratie-haarden langs de noordoostkust van Tunesië, de noordwestkust van Algerije, in het westen en het zuiden van Marokko, en in de uitlopers van de Centrale Atlas", allemaal gebieden die reeds onder waterstress staan.

Lees ook: Marokko houdt zich aan afspraken klimaatakkoord

Marokko moet rekening houden met een migratie van 5,4% van zijn bevolking. Maar als de uitstoot van broeikasgassen omlaag gaat en er geïnvesteerd wordt in een groene, veerkrachtige en inclusieve ontwikkeling, kan dit percentage tot 4% van de totale bevolking dalen. Als het koninkrijk uiteindelijk nog meer klimaatvriendelijke oplossingen kan doorvoeren, zullen de cijfers naar schatting dalen tot 1,3% van de bevolking met een migratie van 0,5 miljoen Marokkanen. Een geïntegreerd beheer en ontwikkeling van de watervoorraden blijft echter van essentieel belang, net als "inspanningen om te zorgen voor een koolstofarme en veerkrachtige economische groei".

Bladna.nl

Bladna.nl - 2021 - Contact - Over Bladna.nl - Privacybeleid - Ons team