Zoeken

Kindersterfte daalt sterk in Marokko

24 oktober 2017 - 21:00 - Marokko

©

De kindersterfte blijft dalen in Marokko. Dat blijkt uit het rapport van Unicef "Levels and Trends in Child Mortality 2017".

Marokko heeft een reële vooruitgang geboekt. In 1990 overleden 63 op de duizend kinderen voor hun vijfde verjaardag. In 2016 daalde dit aantal naar 23 op duizend. Het aantal baby’s die in de eerste 28 dagen van hun leven stierven daalde in dezelfde periode van 36 naar 18 op de duizend.

Sinds 1990 is het neonatale sterftecijfer tevens van 26 gevallen per duizend levendgeborenen naar 13 per duizend in 2016 gedaald. Deze cijfers tonen aan dat Marokko de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s), die ernaar streven de kindersterfte in 2030 naar 12 op duizend terug te dringen, bijna heeft bereikt.

In mei dit jaar had minister El Hossein El Ouardi van Gezondheid de resultaten van de zesde nationale enquête over de bevolking en de familiale gezondheid gepresenteerd. Hij had toen de nadruk gelegd op de inspanningen van Marokko in de strijd tegen de moeder- en kindersterfte.

Het onderzoek was toen uitgevoerd op een steekproef van 121.725 huishoudens in de twaalf regio’s van Marokko. De enquête toonde toen aan dat de moedersterfte naar 39 procent in stedelijk gebied en naar 25 procent op het platteland was gedaald.

Het tweede deel van het onderzoek werd aan kindersterfte gewijd. De bewindsman liet toen echter weten dat de resultaten van dit tweede deel pas eind dit jaar bekend zullen worden gemaakt. Op basis van oudere cijfers had de minister wel aangetoond dat er een significante daling was van de zuigelingensterfte, van 47 sterfgevallen per 100.000 levendgeborenen in 2010 naar 30,5 gevallen in 2014.

De belangrijkste doodsoorzaken bij kinderen onder vijf jaar zijn infectieziekten zoals longontstekingen en diarree. Bij pasgeborenen is een derde van de sterfgevallen te wijten aan complicaties tijdens de zwangerschap of de bevalling. Volgens Unicef daalde het aantal sterftegevallen bij kinderen onder de vijf jaar wereldwijd van 9,9 miljoen in 2000 naar 5,6 miljoen in 2016.

Bladna.nl

Bladna.nl - 2022 - Contact - Over Bladna.nl - Privacybeleid - Ons team