Zoeken

Aangrijpende getuigenissen van jonge Marokkaanse alcoholverslaafden

31 maart 2021 - 11:13 - Gemeenschap

©

Alcohol is de op twee na meest gebruikte drug in Marokko. Het lijkt een verslaving te zijn geworden voor jongeren tussen 16 en 25 jaar. Wat drijft deze jongeren naar alcohol, terwijl het Marokkaanse strafrecht voorziet in twee maanden gevangenisstraf voor elke overtreder die op heterdaad wordt betrapt? Jonge alcoholverslaafden en deskundigen getuigen onder valse namen over schrijnende ervaringen.

In een poging open te zijn over zijn verslaving vertrouwt Othmane (26) aan Hespress toe dat hij drinkt om de stress van het werk te verlichten. "Ik weet niet of ik sterk genoeg ben om met mijn stommiteit te stoppen," bekent hij.

De 24-jarige Hind begon alcohol te drinken om haar vriendje te plezieren die ze op de universiteit had leren kennen en die veel uitging en dronk. "Ik wist dat ik om hem te behagen hetzelfde zou moeten doen. Deze jongen brak later mijn hart en ik zat opgescheept met de drang om constant te drinken. Veel van mijn eerste zorgen gingen over drinken en al het andere kwam op de tweede plaats," vertelt ze.

Terwijl Othmane en Hind de wereld van de alcoholische dranken op eigen houtje ontdekten, kwamen Mehdi en Zineb er via andere kanalen in terecht, met name via familie en vrienden. Mehdi is alcoholist op 23-jarige leeftijd en geeft toe dat hij zich vanaf zijn 16de aan de alcohol heeft gewaagd door zijn vader, een zware drinker, te imiteren. "Ik was me er niet van bewust dat hij geen voorbeeld was, tot ik de teleurstelling en het verdriet zag in de ogen van mijn moeder," betreurt Mehdi.

Sami (26) is bankier en heeft een alcoholverslaving omdat hij niet kan weerstaan aan de druk van vrienden die hem vaak hebben aangemoedigd om zwaar te drinken. "Ik kon geen nee zeggen. Dit "neen" zou mij belet hebben om te staan waar ik vandaag sta", zegt de bankier die met veel spijt een anekdote vertelt. "Vorig jaar ging ik dronken naar mijn werk, raakte bewusteloos in clubs en bars, en kon ik me niet herinneren dat ik al rijdend thuiskwam," herinnert hij zich.

Zineb werd anders dan Sami door verschillende van haar verwanten in de steek gelaten wegens alcohol. Toen ze 22 was, herinnert ze zich dat ze twee relaties kapot maakte omdat ze hen zo hard kwetste door te drinken. "Mijn familie is zo gekwetst dat hun dochter zich zo pijnigt zonder duidelijke reden," vertrouwt ze toe.

Dr. Jaouad Mabrouki’s mening

Dr. Jaouad Mabrouki is deskundige op het gebied van psychoanalyse in de Marokkaanse samenleving. Hij nodigt ons uit om alcoholisme en de ervaring van het gebruik van alcohol te nuanceren. Hij definieert "alcoholisme als een ziekte die wordt gedefinieerd door de chronische afhankelijkheid van een persoon van alcoholgebruik". Redenen voor alcoholisme kunnen volgens Mabrouki zijn: de wens om persoonlijke problemen en moeilijkheden te vergeten, om verdriet of depressie te overwinnen, om beroemdheden te imiteren, de banalisering van alcohol in de filmwereld, de overtuiging dat drinken een toegevoegde waarde is, delinquentie, mislukking op school, werkloosheid of het emotioneel tekortschieten van de ouders.

Dr. Jaouad Mabrouki is van mening dat dronkenschap onder jongeren wordt gebagatelliseerd en het een essentieel element is geworden van elk goed feestje. Het drinken, dat vooral door jongens gebeurde, wordt meer en meer iets dat ook meisjes doen, zegt hij, eraan toevoegend dat het probleem ook verband houdt met binge drinken, of het drinken van alcohol op een zeer buitensporige manier op korte tijd.

Wat kan er gedaan worden? Volgens Dr. Mabrouki is er vooral een taak weggelegd voor de ouders, die moeten namelijk het goede voorbeeld geven. Hij is ook van mening dat de onderwijsinstellingen bewust moeten worden gemaakt van dit probleem, maar men moet "vermijden alcohol als een zonde voor te stellen door mensen een schuldgevoel aan te praten". Hij benadrukt dat de kwestie vanuit wetenschappelijk oogpunt moet worden gepresenteerd zonder beroep te doen op religie.

Bladna.nl

Bladna.nl - 2021 - Contact - Over Bladna.nl - Privacybeleid - Ons team