Zoeken

Marokkaans-Nederlands gezin verliest eigendom door vergetelheid

25 oktober 2015 - 16:40 - Marokkanen in het buitenland

©

Een Marokkaans gezin in Nederland ontdekte onlangs dat hun stuk grond in Tanger zonder hun toestemming aan een lokale volksvertegenwoordiger en zijn adjunct was verkocht.

Het gezin had het stuk grond in 1990 gekocht. Het verkoopcontract werd opgesteld en het bedrag betaald. Het gezin bezit tevens het bewijs van de betaling van de overdrachtsbelasting en een bouw- en woonvergunning. In 1996 bouwden ze er een villa. De nieuwe eigenaren vergaten echter een belangrijke zaak, het verkoopcontract én dus het stuk grond op hun naam laten registreren bij de autoriteiten.

In 2006 kwam aan het licht dat de zoon van de voormalige eigenaar de gronden van zijn vader een tweede keer had verkocht. De zaak werd aan de rechtbank toevertrouwd die de inbeslagneming en veiling van alle eigendommen van de familie beval. Omdat het stuk grond van het Marokkaans-Nederlands gezin niet geregistreerd was, werd het door de rechtbank als eigendom van de oude eigenaar beschouwd en eveneens geveild.

Het gezin heeft vanuit Nederland een beroep gedaan op de rechtbank van Tanger. Het stuk grond mag momenteel niet worden doorverkocht. De rechtbank heeft in eerste aanleg geoordeeld dat de aanvraag van het Marokkaans-Nederlands gezin om de verkoop te annuleren geen wettelijke basis heeft. De familie heeft beroep ingesteld tegen de beslissing.

Bladna.nl

Bladna.nl - 2023 - Contact - Over Bladna.nl - Privacybeleid - Ons team