Zoeken

Goed nieuws voor bankmedewerkers in Marokko

25 juni 2023 - 10:52 - Marokko

©

Zeer goed nieuws voor Marokkaanse bankmedewerkers: op hun volgende loonstrookje zullen ze namelijk een loonsverhoging zien.

De Beroepsvereniging van Marokkaanse banken (GPBM) en de Syndicale Interbancaire Unie (USIB), die verbonden is aan vakbond UMT, hebben een collectieve arbeidsovereenkomst bereikt voor het bankpersoneel. Het akkoord werd aangekondigd op maandag 20 juni en de belangrijkste punten betreffen een loonsverhoging en de invoering van een aanvullende pensioenregeling.

Lees ook: Marokko verhoogt salaris dokters om kennisvlucht te remmen

Het akkoord voorziet in een salarisverhoging van 500 dirham bruto per maand voor werknemers in vaste dienst op 30 juni 2023, die een bruto jaarsalaris verdienen van 240.000 dirham of minder. De salarisverhoging zal ingaan op 1 juni 2023. Een andere belangrijke maatregel is de introductie van een aanvullend pensioen voor werknemers van 40 jaar en ouder die nog niet genieten van een dergelijke regeling. De bijdrage van 2% zal gelijk verdeeld worden tussen werkgever en werknemer.

De veralgemening van de aanvullende pensioenregeling wordt gezien als "een belangrijke nieuwe stap in het bevorderen van het recht van personeel op een fatsoenlijk pensioen". Om het hoofd te bieden aan de stijgende kosten van levensonderhoud, wordt het plafond voor de Tamwine-kaart, die hulp biedt bij de aankoop van basisbehoeften, bovendien verhoogd met 500 dirham vanaf 1 juli 2023.

Lees ook: Benkirane hekelt verhoging ambtenarensalarissen

Andere aspecten, zoals de verbetering van de arbeidsomstandigheden in de banksector, blijven ter discussie staan. De "maatregelen zijn structurerend voor de toekomst" van het beroep, zoals beschreven in het persbericht. Ze hebben betrekking op verschillende aspecten: verbetering van de medische dekking, loopbaan- en opleidingsbeheer, aanpassing van de collectieve arbeidsovereenkomst, facilitering van de aanpassing van het personeel aan economische en technologische veranderingen en de versterking van maatschappelijk werk.

Bladna.nl