Zoeken

Gezondheid: honderden muggenbestrijdingsacties uitgevoerd in Tetouan

2 april 2021 - 16:30 - Marokko

©

De gemeente Tetouan probeert sinds januari een muggenplaag te bestrijden. Tussen begin januari en 30 maart zijn er in de gemeente 346 muggenbestrijdingsacties uitgevoerd door de dienst voor volksgezondheid.

In een gemeentelijke verklaring maakt Tetouan melding van het bestaan van 209 muggenhaarden verspreid in verschillende gebieden, namelijk Souani, de luchthaven, het industriegebied, Marjane, Coelma, Moklata en de gebieden rond de gemeente Martil. De acties kwamen er op basis van een twintigtal klachten, zowel elektronisch als mondeling, die de dienst in de periode van januari tot 30 maart heeft ontvangen en verband hielden met de aanwezigheid van muggen in de bovengenoemde gebieden.

De interventieteams hebben de bevolking voorgelicht over hoe de broedplaatsen kunnen worden vermeden en vernietigd. De bewustmakingscampagne ging ook via scholen om de specifieke doelgroep van jongeren te bereiken. Het actieprogramma opgesteld door het interventieteam heeft tot doel de muggen te bestrijden en hun voortplanting te verhinderen door het gebruik van passende hoeveelheden insecticiden.

De eerste fase van het programma was gericht op de bestrijding van muggenlarven in moerassen, waterbekkens, putten, enz. Tot 30 maart hebben er 292 operaties plaatsgevonden die een geschatte oppervlakte van 51,6 hectare besloegen, waarbij ongeveer 25,8 liter insecticide werd gebruikt.

De tweede fase van het programma was gericht op de bestrijding van vliegende muggen die worden aangetroffen in groene ruimten, openbare instellingen, gezondheidsvoorzieningen, straten en stegen en op begraafplaatsen. In de verklaring van de gemeente Tetouan wordt benadrukt dat de cel voor de bestrijding van insecten en muggen 54 interventies heeft uitgevoerd op een totale oppervlakte van naar schatting 68,5 ha, waarvoor ongeveer 60,05 liter insecticide moest worden gebruikt.

De cel voor de bestrijding van insecten en muggen heeft geconstateerd dat er in de aangrenzende gemeenten van Tetouan geen bestrijding van muggen plaatsvindt. Dit is niet bevorderlijk voor het volledige welslagen van de acties in Tetouan. Bovendien verstoort regenval de muggenbestrijding. Naast deze moeilijkheden zijn er ook de slechte praktijken van sommige burgers die onbedekte potten gevuld met water laten staan, wat bevorderlijk is voor muggenlarven. Aanbevolen wordt om in de toekomst putten af te dekken.

Bladna.nl

Bladna.nl - 2021 - Contact - Over Bladna.nl - Privacybeleid - Ons team