Zoeken

EU gaat werken met gezamenlijke kleurcodes voor reisbeperkingen

14 oktober 2020 - 18:20 - Wereld

©

Landen van de Europese Unie hebben een gemeenschappelijke criteria aangenomen om reisbeperkingen in verband met de coronacrisis aan te geven. De landen zullen niet meer afzonderlijk van elkaar een land kleurcodes geven.

Op deze manier moet er meer duidelijkheid, transparantie en voorspelbaarheid komen voor burgers en bedrijven. Volgens de raad moet elke maatregel die het vrije verkeer beperkt vanwege de coronacrisis evenredig en niet-discriminerend zijn. Zodra de situatie het toelaat worden de veiligheidsmaatregelen weer opgeheven.

Elke lidstaat moet aan het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC) in Stockholm gegevens van de hun land doorgeven. De landen moeten het aantal besmettingen per 100.000 inwoners melden van de afgelopen 14 dagen. Ook het aantal screeningtests per 100.000 inwoners van de afgelopen week (screeningspercentage) moet gemeld worden. Hetzelfde geldt het percentage positieve screeningtests dat de afgelopen week is uitgevoerd. Het ECDC zal op basis van deze gegevens elke week een kaart van de EU-lidstaten publiceren. Op deze manier kunnen lidstaten beslissen over de te nemen maatregelen in hun land.

De verschillende kleurcodes geven de situatie per land aan. Zo krijgt een land de code groen als er de afgelopen 14 dagen minder dan 25 op 100.000 inwoners besmet zijn met het coronavirus. Code rood krijgt een land als het meldingspercentage van het aantal besmettingen hoger of gelijk staat aan 50 per 100.000 inwoners. De code grijs is voor landen die geen beschikbare of niet voldoende gegevens hebben geleverd.

Bladna.nl

Bladna.nl - 2020 - Contact - Over Bladna.nl - Privacybeleid - Ons team