Zoeken

Zwitserland: controverse over financiering moslim-aalmoezeniers

14 mei 2023 - 21:30 - Wereld

©

In Zwitserland heeft de Confederatie besloten om enkel nog de moslim-aalmoezeniers te betalen, die werken in federale centra. De bepaling is voorzien in het kader van de herziening van de asielwet en wordt met lede ogen aangezien door de kerken en joodse verenigingen. Ze verwerpen de maatregel.

De Confederatie wil de aalmoezeniersdiensten in de federale centra betalen, maar stelt voor om haar financiële bijdragen uitsluitend te concentreren "op de religieuze gemeenschappen die niet gerechtigd zijn een kerkelijke belasting te heffen", het gaat dus alleen om moslims, aldus 20min. Volgens de herziening van de asielwet is een financiering van ongeveer 450.000 Zwitserse frank per jaar voorzien. De Confederatie vindt het toekennen van deze bijdrage aan andere geloofsgemeenschappen synoniem aan een "dubbele betaling".

Lees ook: Vlaamse overheid wil erkenning drie moskeeën intrekken

Maar volgens de kerken staat de inschatting van Bern ver van de werkelijkheid. "Het gaat alleen om overheidsgeld in enkele kantons die directe bijdragen betalen aan kerken of religieuze gemeenschappen. Het gaat hier om specifieke diensten aan de bevolking van een kanton en niet om interventies in asielcentra", zeggen de kerken die het voorstel afwijzen.

Lees ook: Nederland: moslims "structureel gediscrimineerd" door banken

"Bovendien verschilt de situatie te veel van kanton tot kanton en zou een dergelijke regel op nationaal niveau niet op zijn plaats zijn. Met andere woorden, als de Confederatie de kerken zou financieren voor de pastors, zou er geen sprake zijn van een dubbele betaling", verklaren de religieuze leiders. Ze zien het ook als de invoering van een ongelijke behandeling van religies in Zwitserland.

Bladna.nl

Bladna.nl - 2023 - Contact - Over Bladna.nl - Privacybeleid - Ons team