Zoeken

Zwarte markt voor benzine groeit sterk in Marokko

7 maart 2021 - 16:00 - Economie

©

De zwarte markt voor benzine is in de afgelopen maanden sterk gegroeid in Marokko. Eigenaars van tankstations zijn bezorgd over de situatie en hekelen de oneerlijke concurrentie.

Ondanks herhaalde waarschuwingen van de Mededingingsraad tegen deze concurrentiebeperkende praktijken, die hun groei danken aan de hoge winstmarges van distributiebedrijven, blijft de zwarte markt voor benzine groeien in het koninkrijk.

In een verklaring laat de Nationale Federatie van eigenaars, handelaars en uitbaters van tankstations (FNPCGSM) weten dat ongeveer 50 procent van de verbruikte benzine in het koninkrijk, afkomstig is van de zwarte markt. Volgens de leden van de organisatie leveren sommige distributiebedrijven koolwaterstoffen aan tussenpersonen aan prijzen die lager zijn dan de prijzen die voor tankstations worden toegepast. De benzine wordt vervolgens doorverkocht aan lagere prijzen aan transportprofessionals en clandestiene magazijnen.

Professionals uit de sector roepen daarom het ministerie van Energie en Mijnen op om via decreten en de toepassing van de wet op koolwaterstoffen een einde aan deze praktijken te maken.

Bladna.nl

Bladna.nl - 2021 - Contact - Over Bladna.nl - Privacybeleid - Ons team